SJ Cr 4000


SJ Cr 4000 tillverkades av Nohab 1896. Tillverkningsnummer 442.
1067 mm 2B ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1941 från VTJ 60. Omlittererades 1944 till SJ Ct 4000. Omlittererades 1948 till SJ Wt 4000. Slopat 1954. Skrotat 1956 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

Sänd in bilder

Jag vill lägga till följande på denna sida: