SJ Z4p 323


SJ Z4p 323 tillverkades av KVAB 1953. Tillverkningsnummer 106.
891 mm lokomotor för Statens Järnvägar. Ombyggd 1961 till SJ Z4tu 323 med 1093 mm spårvidd. Ombyggd 1969 till SJ Z4t 323 med 1067 mm spårvidd. Slopat 1981. Skrotat 1982 i Vislanda.
Länk till Kalmar Verkstad AB, Kalmar, Sverige

Jag vill lägga till följande på denna sida: