SJ W3p 3059


SJ W3p 3059


SJ W3p 3059 tillverkades av Orenstein 1906. Tillverkningsnummer 1847.
891 mm 2B ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1947 från ÖJ 9. Slopat 1953. Skrotat 1953 i Vislanda.
Länk till Orenstein & Koppel, Berlin-Drewitz, Tyskland

SJ Rc4 1183

Jag vill lägga till följande på denna sida: