SJ Sr 4022


SJ Sr 4022 tillverkades av KVAB 1921. Tillverkningsnummer 3.
1067 mm 1C1 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1941 från VTJ 63. Omlittererades 1944 till SJ St 4022. Slopat 1965. Skrotat 1966 i Vislanda.
Länk till Kalmar Verkstad AB, Kalmar, Sverige

Sänd in bilder

Jag vill lägga till följande på denna sida: