SJ Sr 4022


SJ Sr 4022 tillverkades av KVAB 1921. Tillverkningsnummer 3.
1067 mm 1C1 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1941 från VTJ 63. Omlitrerades 1944 till SJ St 4022. Slopat 1965. Skrotat 1966 i Vislanda.
Länk till Kalmar Verkstad AB, Kalmar, Sverige
Hectorrail
Jag vill lägga till följande på denna sida:
SJ Sr 4022, KVAB 1921


Copyright © 2019 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen