SJ Sr 4022


SJ Sr 4022 blev tillverkat av KVAB i 1921. Tillverkningsnummer 3
1067 mm 1C1 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1941 från VTJ 63. Omlitrerades 1944 till SJ St 4022. Slopat 1965. Skrotat 1966 i Vislanda.
Länk till Kalmar Verkstad AB, Kalmar, Sverige
Jag vill lägga till följande på denna sida:
SJ Sr 4022, KVAB 1921


Copyright © 2019 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen