SJ S5p 3091


SJ S5p 3091


SJ S5p 3091 tillverkades av Motala 1899. Tillverkningsnummer 190.
891 mm 1C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från VGJ 1. Slopat 1953. Skrotat 1955 i Vislanda.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige

SJ Ka 221

Jag vill lägga till följande på denna sida: