SJ Gp 3117


SJ Gp 3117 tillverkades av Motala 1916. Tillv.nr. 574.
891 mm 1D-T2 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från VGJ 20. Slopat 1965. Skrotat 1965 i Vislanda.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige

SJ D 599

Jag vill lägga till följande på denna sida: