SJ L18p 3147


SJ L18p 3147


SJ L18p 3147 tillverkades av Nohab 1907. Tillv.nr. 848.
891 mm 1C-T2 ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1949 från NVHJ 22. Slopat 1963. 1963 till Västervik. Renoverat 1973-80. 1979 till Tjustbygdens Järnvägsförening (TJF) som NVHJ 22.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

SJ L18p 3147
SJ L18p 3147

Jag vill lägga till följande på denna sida: