SJ Gp 3043


SJ Gp 3043 tillverkades av ASJ-F 1943. Tillverkningsnummer 504.
891 mm ånglok för Statens Järnvägar. Tender byggd av Motala Verkstad med tillverkningsnr. 906. Slopat 1968. Skrotat 1969 i Vislanda.
Länk till AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Falun, Sverige


Jag vill lägga till följande på denna sida: