SJ Kr 4039


SJ Kr 4039 tillverkades av KMV 1877. Tillverkningsnummer 22.
1067 mm C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1943 från KVBJ 12. Omlittererades 1944 till SJ Kt 4039. Slopat 1954. Skrotat 1954 i Vislanda.
Länk till Kristinehamns Mekaniska Verkstad, Kristinehamn, Sverige


Jag vill lägga till följande på denna sida: