SJ S5p 3092


SJ S5p 3092


SJ S5p 3092 tillverkades av Motala 1899. Tillv.nr. 191.
891 mm 1C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1948 från VGJ 2. Slopat 1953. Skrotat 1956 i Vislanda.
Länk till AB Motala Verkstad, Sverige

Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: