SJ S4r 4027


SJ S4r 4027


SJ S4r 4027 tillverkades av Nohab 1895. Tillverkningsnummer 423.
1067 mm C ånglok tillhörande Statens Järnvägar. 1942 från BKB 16. Omlittererades 1944 till SJ S4t 4027. Slopat 1957. Skrotat 1957 i Vislanda.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

SJ E2 957

Jag vill lägga till följande på denna sida: