Green Cargo diesellok

GC littera T44

Green Cargo Littera T44
259 … 416

(Tillbaka till listan)

GM EMD 12-645E dieselmotor. EMD D77 banmotorer. Dieselelektrisk. Multipeldrift. De flesta lok ombyggdas till nytt littera Td med nya dieselmotorer och ny förarmiljö.

Effekt:
1235 kW
Längd:
15,4 m.
Axelföljd:
B-B
Tjänstevikt:
76 ton
Hastighet:
100 km/h
Antal:
120 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
GC littera T44T44 259
Nohab19682001 från SJ T44R 259.
GC littera T44T44 260
Nohab19682001 från SJ T44 260. Eskilstuna 2014 (avställt). Sålt 2014 till STAB T44 260.
GC littera T44T44 261
Nohab19692001 från SJ T44 261. Malmö 2011. Eskilstuna 2014 (avställt). Sålt ca 2015 till SWTAB. Sålt 2017 till NRFAB T44 261.
GC littera T44T44 262
Nohab19692001 från SJ T44R 262.
GC littera T44T44 263Nohab19692001 från SJ T44 263. Sålt 2014 till NTAB T44 263.
GC littera T44T44 264Nohab19692001 från SJ T44 264. Ombyggt 2003 till T44RD.
GC littera T44T44 265Nohab19692001 från SJ T44 265. Olycka 2002 i Scandiahamnen. Skrotat 2008 i Vännäs.
GC littera T44T44 266Nohab19692001 från SJ T44R 266. Ombyggt 2003 till T44RD.
GC littera T44T44 267Nohab19692001 från SJ T44 267. Ombyggt 2003 till T44RD.
GC littera T44T44 268
Nohab19692001 från SJ T44 268. Eskilstuna 2014 (avställt). Sålt ca 2015 till SWTAB. Sålt 2017 till NRFAB T44 268.
GC littera T44T44 269
Nohab19692001 från SJ T44R 269.
GC littera T44T44 270Nohab19692001 från SJ T44 270. Ombyggt 2003 till T44RD.
GC littera T44T44 271
Nohab19692001 från SJ T44R 271.
GC littera T44T44 272
Nohab19692001 från SJ T44R 272.
GC littera T44T44 273
Nohab19692001 från SJ T44R 273. Eskilstuna 2014 (avställt). Sålt 2015 till IBAB T44 273.
GC littera T44T44 274
Nohab19692001 från SJ T44 274. Sålt 2014 till TTT T44 274.
GC littera T44T44 275
Nohab19692001 från SJ T44 275. Ombyggt 2001 till T44R.
GC littera T44T44 277Nohab19692001 från SJ T44 277. Eskilstuna 2014 (avställt). Sålt 2015 till IBAB T44 277.
GC littera T44T44 278
Nohab19692011 från TGOJ T44 278.
GC littera T44T44 279
Nohab19692001 från SJ T44 279. Sålt 2006 till TGOJ T44 279. 2011 retur till Green Cargo.
GC littera T44T44 280Nohab19702001 från SJ T44 280. Sålt 2014 till TTT T44 280.
GC littera T44T44 281Nohab19702001 från SJ T44R 281. Ombyggt 2003 till T44RT.
GC littera T44T44 282
Nohab19702001 från SJ T44R 282.
GC littera T44T44 314
Nohab19702001 från SJ T44R 314.
GC littera T44T44 315
Nohab19702001 från SJ T44R 315.
GC littera T44T44 316
Nohab19702001 från SJ T44R 316.
GC littera T44T44 317
Nohab19702001 från SJ T44 317. Sålt 2006 till TGOJ T44 317. 2011 retur till Green Cargo. Eskilstuna 2014-17 (avställt).
GC littera T44T44 318Nohab19712001 från SJ T44 318. Sålt 2006 till TGOJ T44 318. 2010 retur till Green Cargo.
GC littera T44T44 319Nohab19712001 från SJ T44 319. 2004 till T44 384 II ramverk.
GC littera T44T44 320
Nohab19712001 från SJ T44 320.
GC littera T44T44 321
Nohab19712001 från SJ T44 321. Ombyggt 200x till T44R.
GC littera T44T44 322
Nohab19712001 från SJ T44 322. Ombyggt 2012 till T44R.
GC littera T44T44 323
Nohab19712001 från SJ T44R 323.
GC littera T44T44 329
Nohab19752001 från SJ T44R 329. Varberg 2019.
GC littera T44T44 330
Nohab19752001 från SJ T44R 330.
GC littera T44T44 331
Nohab19752001 från SJ T44R 331.
GC littera T44T44 332
Nohab19752001 från SJ T44R 332.
GC littera T44T44 333
Nohab197520xx från SJ T44 333.
GC littera T44T44 334
Nohab19762001 från SJ T44R 334.
GC littera T44T44 335
Nohab19762001 från SJ T44R 335. Sävenäs 2019.
GC littera T44T44 336
Nohab19762001 från SJ T44R 336.
GC littera T44T44 337
Nohab19762001 från SJ T44R 337. Blå (enda lok i denna mörkblå variant). Alkolås och flödesmätare.
GC littera T44T44 338
Nohab19762001 från SJ T44R 338.
GC littera T44T44 339
Nohab19762001 från SJ T44R 339. Malmö 2011.
GC littera T44T44 340
Nohab19762001 från SJ T44R 340.
GC littera T44T44 341
Nohab19762001 från SJ T44R 341.
GC littera T44T44 342
Nohab19762001 från SJ T44R 342. Sävenäs 2019.
GC littera T44T44 343
Nohab19762001 från SJ T44R 343.
GC littera T44T44 344
Nohab19762001 från SJ T44R 344.
GC littera T44T44 345
Nohab19762001 från SJ T44R 345.
GC littera T44T44 346
Nohab19762001 från SJ T44R 346.
GC littera T44T44 347
Nohab19762001 från SJ T44R 347.
GC littera T44T44 348
Nohab19762001 från SJ T44R 348. Sävenäs 2019.
GC littera T44T44 349
Nohab19762001 från SJ T44R 349. Sävenäs 2019.
GC littera T44T44 350
Nohab19772001 från SJ T44R 350. Krockade 16/6-03 med SJ Y31 1403 i Nässjö. Ombyggt 2003 till T44RB.
GC littera T44T44 351
Nohab19772001 från SJ T44R 351.
GC littera T44T44 352
Nohab19772001 från SJ T44R 352.
GC littera T44T44 353Nohab19772001 från SJ T44R 353. Ombyggt 2011 till GC Td 353.
GC littera T44T44 354
Nohab19772001 från SJ T44R 354. Ombyggt 2011 till GC Td 354.
GC littera T44T44 355
Nohab19772001 från SJ T44R 355. Ombyggt 2011 till GC Td 355.
GC littera T44T44 356
Nohab19772001 från SJ T44R 356. Ombyggt 2011 till GC Td 356.
GC littera T44T44 357
Nohab19772001 från SJ T44R 357. Ombyggt 2011 till GC Td 357.
GC littera T44T44 358Nohab19772001 från SJ T44R 358. Ombyggt 2011 till GC Td 358.
GC littera T44T44 359Nohab19772001 från SJ T44R 359. Ombyggt 2011 till GC Td 359.
GC littera T44T44 360
Nohab19772001 från SJ T44R 360. Ombyggt 2011 till GC Td 360.
GC littera T44T44 361
Nohab19772001 från SJ T44R 361. Ombyggt 2011 till GC Td 361.
GC littera T44T44 362
Nohab19772001 från SJ T44R 362. Ombyggt 2011 till GC Td 362.
GC littera T44T44 363
Nohab19772001 från SJ T44R 363. Ombyggt 2011 till GC Td 363.
GC littera T44T44 364
Nohab19762001 från SJ T44R 364. Ombyggt 201x till GC Td 364.
GC littera T44T44 365Nohab19762001 från SJ T44R 365. Ombyggt 2010 till GC Td 365.
GC littera T44T44 367Nohab19772001 från SJ T44R 367. Ombyggt 2011 till GC Td 367.
GC littera T44T44 368Nohab19772001 från SJ T44R 368. Ombyggt 2010 till GC Td 368.
GC littera T44T44 369
Nohab19802001 från SJ T44R 369. Ombyggt 20xx till GC Td 369.
GC littera T44T44 370
Nohab19802001 från SJ T44R 370. Ombyggt 2003 till T44RB.
GC littera T44T44 371Nohab19802001 från SJ T44R 371. Ombyggt 2009 till GC Td 371.
GC littera T44T44 372
Nohab19802001 från SJ T44R 372. Ombyggt 2011 till GC Td 372.
GC littera T44T44 373Nohab19802001 från SJ T44R 373. Ombyggt 2010 till GC Td 373.
GC littera T44T44 374
Nohab19802001 från SJ T44R 374. Ombyggt 2011 till GC Td 374.
GC littera T44T44 375Nohab19802001 från SJ T44R 375. Ombyggt 2011 till GC Td 375.
GC littera T44T44 376Nohab19802001 från SJ T44R 376. Ombyggt 2011 till GC Td 376.
GC littera T44T44 377
Nohab19802001 från SJ T44R 377. Ombyggt 2011 till GC Td 377.
GC littera T44T44 378Nohab19802001 från SJ T44R 378. Ombyggt 2011 till GC Td 378.
GC littera T44T44 379
Nohab19802001 från SJ T44R 379. Ombyggt 2011 till GC Td 379.
GC littera T44T44 380Nohab19802001 från SJ T44R 380. Ombyggt 2011 till GC Td 380.
GC littera T44T44 381Nohab19802001 från SJ T44R 381. Ombyggt 2011 till GC Td 381.
GC littera T44T44 382
Nohab19802001 från SJ T44R 382. Ombyggt 2012 till GC Td 382.
GC littera T44T44 383
Nohab19802001 från SJ T44R 383. Ombyggt 2011 till GC Td 383.
GC littera T44T44 384
KVAB19832001 från SJ T44R 384. Skrotat 2004 i Örebro. Ny T44 384 (=319+384). Ombyggt 2011 till GC Td 384.
GC littera T44T44 385KVAB19832001 från SJ T44R 385. Ombyggt 2010 till GC Td 385.
GC littera T44T44 386KVAB19832001 från SJ T44R 386. Ombyggt 2010 till GC Td 386.
GC littera T44T44 387KVAB19832001 från SJ T44R 387. Ombyggt 2010 till GC Td 387.
GC littera T44T44 388KVAB19832001 från SJ T44R 388. Ombyggt 2010 till GC Td 388.
GC littera T44T44 389
KVAB19832001 från SJ T44R 389. Ombyggt 2010 till GC Td 389.
GC littera T44T44 390
KVAB19832001 från SJ T44R 390. Ombyggt 2010 till GC Td 390.
GC littera T44T44 391
KVAB19842001 från SJ T44R 391. Ombyggt 2011 till GC Td 391.
GC littera T44T44 392KVAB19842001 från SJ T44R 392. Ombyggt 2010 till GC Td 392.
GC littera T44T44 393
KVAB19842001 från SJ T44R 393. Ombyggt 2010 till GC Td 393.
GC littera T44T44 394
KVAB19842001 från SJ T44R 394. Ombyggt 2011 till GC Td 394.
GC littera T44T44 395
KVAB19842001 från SJ T44R 395. Ombyggt 2010 till GC Td 395.
GC littera T44T44 396KVAB19842001 från SJ T44R 396. Ombyggt 2010 till GC Td 396.
GC littera T44T44 397KVAB19842001 från SJ T44R 397. Ombyggt 2010 till GC Td 397.
GC littera T44T44 398
KVAB19842001 från SJ T44R 398. Ombyggt 2010 till GC Td 398.
GC littera T44T44 399
KVAB19842001 från SJ T44R 399. Ombyggt 2010 till GC Td 399.
GC littera T44T44 400
KVAB19842001 från SJ T44R 400. Ombyggt 2010 till GC Td 400.
GC littera T44T44 401KVAB19842001 från SJ T44R 401. Ombyggt 2011 till GC Td 401.
GC littera T44T44 402
KVAB19842001 från SJ T44R 402. Ombyggt 2011 till GC Td 402.
GC littera T44T44 403KVAB19852001 från SJ T44R 403. Ombyggt 2011 till GC Td 403.
GC littera T44T44 404KVAB19852001 från SJ T44R 404. Ombyggt 2011 till GC Td 404.
GC littera T44T44 405KVAB19852001 från SJ T44R 405. Ombyggt 2010 till GC Td 405.
GC littera T44T44 406KVAB19852001 från SJ T44R 406. Ombyggt 2010 till GC Td 406.
GC littera T44T44 407
KVAB19852001 från SJ T44R 407. Ombyggt 2010 till GC Td 407.
GC littera T44T44 408KVAB19852001 från SJ T44R 408. Ombyggt 2010 till GC Td 408.
GC littera T44T44 409KVAB19862001 från SJ T44R 409. Ombyggt 2010 till GC Td 409.
GC littera T44T44 410
KVAB19862001 från SJ T44R 410. Ombyggt 2010 till GC Td 410.
GC littera T44T44 411KVAB19862001 från SJ T44R 411. Ombyggt 2010 till GC Td 411.
GC littera T44T44 412KVAB19862001 från SJ T44R 412. Ombyggt 2010 till GC Td 412.
GC littera T44T44 413KVAB19862001 från SJ T44R 413. Ombyggt 2009 till GC Td 413.
GC littera T44T44 414KVAB19862001 från SJ T44R 414. Ombyggt 2009 till GC Td 414.
GC littera T44T44 415KVAB19872001 från SJ T44R 415. Ombyggt 2009 till GC Td 415.
GC littera T44T44 416KVAB19872001 från SJ T44R 416. Ombyggt 2009 till GC Td 416.

Jag vill lägga till följande på denna sida: