Järnvägsartiklar på Svenska lok

Skånska Cement AB lok
Gillar du artikeln?
Dela den:

Skånska Cement Aktiebolaget (SkC) grundades år 1871 i Limhamn.
Skånska Cementgjuteriet AB (SCG) bildades år 1887 i Malmö som ett dotterbolag till SkC.

Ånglok smalspår

SkC 1Krauss 398/1874
SkC 2Krauss 408/1874
SkC 3Krauss 2030/1888
SkC 4Krauss 3361/1896
SkC 5Krauss 3626/1897
SkC 6Krauss 3871/1898
SkC 7Krauss 4221/1900
SkC 8 (I)Krauss 5367/1905
SkC 8 (II)Orenstein 4730/1911
SkC 9Krauss 5583/1906
SkC 10 (I)Krauss 5721/1907
SkC 10 (II)Orenstein 9048/1919
SkC 11Krauss 5835/1907
SkC 12Krauss 5836/1907
SkC 13Krauss 6051/1908
SkC 14Krauss 6136/1908
SkC 15Orenstein 2525/1908
SkC 16Orenstein 3362/1909
SkC 17Hanomag 7949/1917
SkC 18Hanomag 7950/1917

SCG 3Zobel 585/1909
SCG 4Krauss 398/1874
SCG 5Krauss 2030/1888
SCG 6Zobel 583/1908
SCG 7Zobel 512/1906
SCG 8Zobel 513/1908
SCG 12Zobel 549/1906
SCG 25Zobel 601/1911

Ånglok normalspår

SkC/SCG 12Nohab 167/1883

Motorlok smalspår

SkC 1ASEA Ts 319/1950
SkC 2ASEA Ts 320/1950
SkC 3ASEA Ts 321/1950
SkC 4ASEA Ts 322/1950
 
SCG 15Deutz 9931/1931
SCG 16Montania 7359/1937
SCG 17Montania 4496/1931
SCG 18Montania 8953/1938
SCG 40Oskarshamn 249/1961
SCG 55Jenbacher 2426/1964
SCG 58Jenbacher 2214/1958

Filial SkC Hällekis (1913 från Hellekis Aktiebolag)

Hällekis 1KVAB 115/1954
Hällekis 2ASEA Ts 82/1916
Hällekis 3Nohab 935/1909
Hällekis 4
Hällekis 5Orenstein 12351/1931
Hällekis 6Bjurström 149/1933
Hällekis 7Orenstein 13229/1939
Gillar du artikeln?
Dela den:

Jag vill lägga till följande på denna sida: