Järnvägsartiklar på Svenska lok

Green Cargo års- redovisning 2011

Green Cargo årsredovisning 2011
Svenska-lok.se har levererat lokritningar på alla Green Cargo lok till denna årsredovisning - se sida 8.

Innehållsförteckning:
Detta är Green Cargo
- Green Cargo på en minut
- VD har ordet
- Detta är Green Cargo
- Green Cargo transportverksamhet
- Green Cargo tredjepartslogistik
- 2011 per kvartal
- Året i korthet

Årsredovisning
- Förvaltningsberättelse inklusive bolagsstyrningsrapport
- Resultaträkning i koncernen/moderbolaget
- Balansräkning i koncernen/moderbolaget
- Förändringar i eget kapital koncernen/moderbolaget
- Kassaflödesanalys koncernen/moderbolaget
- Noter
- Underskrifter
- Revisionsberättelse

Hållbarhetsredovisning
- Green Cargo nyckeltal
- Effektiv och hållbar järnvägslogistik för det svenska näringslivet
- Green Cargo intressenter
- Revisors rapport över översiktlig granskning av Green Cargos hållbarhetsredovisning

Organisation och ledning
- Styrelse
- Ledning

Ordlista         Download

Jag vill lägga till följande på denna sida:Copyright © 2021 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen