Järnvägsartiklar på Svenska lok

Ny generation andra klass personvagnar
Av: Tomas Larsson
Gillar du artikeln?
Dela den:

Ny generation andra klass personvagnar
Tomas Larsson utarbetade 2004 denna rapport om utvecklingen av svenska fjärrtågsvagnar sedan början av 60-talet. Det är drygt 40 år sedan denna utveckling startade, och med tiden har kravbilden förändrats. Det är främst inom områdena handikappvänlighet, komfort samt inte minst driftekonomi som nya krav kommer att ställas på nästa generation personvagnar. Samtidigt är situationen liknande hos våra grannländer Danmark och Norge vad gäller kraven på nästa generation spårfordon.
Pdf-fil, 22 sidor, 1,1 Mb.
         Download

Gillar du artikeln?
Dela den:

Jag vill lägga till följande på denna sida: