Järnvägsartiklar på Svenska lok

Asynkronlok från tiden kring 1980
Av: Thomas Larsen

Asynkronlokomotiver
Utvecklingen från att det första DE 2500 lokomotivet provkördes under sommaren 1970 till dess att det första 120 lokomotivet provkördes i hastigheter långt över 200 km/h ägde rum under bara ett decennium. Utgångspunkten år 1970 var ett 84 ton tungt diesellok med effekten 1.500 kW och sth 140 km/h. Nio år senare lanserades 120.0 lokomotivet med exakt samma vikt men med effekten 5.600 kW och dubbelt så hög topphastighet. Det finns flera skillnader mellan lokomotiven men gemensamt är att de konstruerades för att kunna dra såväl tunga godståg som snabba persontåg, vilket möjliggjordes med den nya trefasdriften.
Pdf-fil, 21 sidor, 1 Mb.


         DownloadJag vill lägga till följande på denna sida: