Järnvägsartiklar på Svenska lok

Utvecklingen av fjärrtågsvagnar sedan 1920
Av: Tomas Larsson
Gillar du artikeln?
Dela den:

Ny generation personvagnar
Tomas Larsson har utarbetat denna rapport om utvecklingen av fjärrtågsvagnar i USA, Storbritannien, Tyskland och Sverige sedan 1920. Snabbtåg för 200 km/tim har rullat sedan 1960-talet och massmedias fokusering på topphastigheter är enorm. Tyvärr har denna förhållandevis ensidiga fokusering lett till att fokus på andra, minst lika viktiga faktorer såsom låga biljettpriser, god sittkomfort och bättre fungerande stationsanläggningar har hamnat i skymundan.
Pdf-fil, 45 sidor, 1,9 Mb.
         Download

Gillar du artikeln?
Dela den:

Jag vill lägga till följande på denna sida: