Järnvägsartiklar på Svenska lok

Förteckning över Statens Järnvägars lok 1925

Förteckning över lokomotiv och vagnar
Förteckning över lokomotiv och vagnar, ångfartyg samt automobilomnibusar tillhörande Statens Järnvägar den 1 januari 1925.
Statens Järnvägars Författningssamling Särtryck nr 77 Maskinbyrån.
Pdf-fil, 34 sidor, 8 Mb.
Obs! Innehåller endast ånglok sidorna.         Download


Jag vill lägga till följande på denna sida: