Svensk Tågteknik AB - STT. Historia och lok översikt

Svensk Tågteknik AB

STT, Svensk Tågteknik AB grundades i 200x som ett dotterbolag till BK Tåg AB. År 2009 gick företaget i konkurs

Järnvägsnätsbeskrivning STT Svensk Tågteknik AB (2006)
STT, Svensk Tågteknik AB utför reparationer, underhåll och ombyggnationer på järnvägsfordon med tyngdpunkt på dieselfordon. Huvudkontoret är beläget i Nässjö. Verkstaden ligger i Vetlanda. Underhålls och serviceverkstäder finns i Nässjö och Falköping, här är STT dock inte spårinnehavare. Vi har även en komponentverkstad belägen i Sävsjö där vi i egen regi renoverar reservdelar, motorer och boggier.
Vi utför reparationer, underhåll och ombyggnationer av järnvägsfordon med tyngdpunkt på dieselfordon. Svensk Tågteknik AB kan utföra transporter av fordon till och från kund samt vara behjälpliga vid växling till och från verkstad från Vetlanda station.
Tillträde till Svensk Tågteknik:s spårområde medges endast de fordon där uppgörelse gjorts med kund om nyttjande av verkstadstjänster. Farligt gods enligt RID/RID-S definitioner, får ej framföras på spårområdet. Spårspärr utgör gränspunkt mot järnvägsnät förvaltade av Banverket.
• Spår 1 och 2 finns i verkstadshallen. Lastprofil A.
• Spår 3, 4 och 5 är uppställningsspår. Lastprofil A.
• Största tillåtna axellast är 22,5 ton på samtliga spår
• Största tillåtna hastighet är 10 km/h på spårområdet och 1,8 km/h i verkstadshallen.
• Spårområdet är inte elektrifierat.
För att växla in på spårområdet krävs tillstånd från tkl Vetlanda. Detta lämnas muntligt samtidigt som K-nyckel till växel och spårspärr friges.
• Spår 1 (rep.hall) finns möjlighet till lyft av fordon upp till 100 ton, (4x25 ton jämt fördelat) och traverslyft upp till 10 ton.
• Spår 2 (syn.hall) finns möjligheter att gå under fordon, och traverslyft upp till 5 ton.

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
STT T43 211T43 211
Nohab1961Köpt 2004 från BV DLL 0211B (ex SJ T43 211). GM EMD 12-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Boggieavstånd 7 m. Boggiehjulbas 2,4 m. Sålt 200x till SQB. Sålt 20xx till Qvick Entreprenad, Ljungaverk. Sålt 2021 till Tågab T43 211 som reservdelsförråd.
STT T43 212T43 212Nohab1962Köpt 200x från BV DLL T43 2129 (ex SJ T43 212). GM EMD 12-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Boggieavstånd 7 m. Boggiehjulbas 2,4 m. Sålt 2009 till HCTOR 841 005.
STT T43 213T43 213Nohab1962Köpt 2007 från BV DLL 195644 (ex SJ T43 213). GM EMD 12-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Boggieavstånd 7 m. Boggiehjulbas 2,4 m. Sålt 2009 till IBAB T43 213.
STT T43 214T43 214Nohab1962Köpt 2007 från SJ T43 214. Malmö 2009. Sålt 2009 till PRAB T43 214.
STT T43 215T43 215
Nohab1962Köpt 200x från BV DLL T43 215 (ex. SJ T43 215). Ombygget 2005 till hybridlok med 320 batterier och Cummins QSC 8,3-C dieselmotor. Boggieavstånd 7 m. Boggiehjulbas 2,4 m. Sålt 2009 till Contec T43 215.
STT T43 218T43 218
Nohab1962Köpt 2007 från BV DLL 195645 (ex SJ T43 218). GM EMD 12-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Boggieavstånd 7 m. Boggiehjulbas 2,4 m. Sålt 200x till SQB. Sålt 20xx till Qvick Entreprenad, Ljungaverk. Sålt 2021 till Tågab T43 218.
STT T43 219T43 219Nohab1962Köpt 200x från BV DLL 219 (ex SJ T43 219). GM EMD 12-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Boggieavstånd 7 m. Boggiehjulbas 2,4 m. Sålt 2009 till HCTOR 841 006.
STT T43 223T43 223
Nohab1962Köpt 2006 från TGOJ T43 223. GM EMD 12-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Sålt 2009 till HCTOR 841 003.
STT T43 225T43 225Nohab1962Köpt 1999 från BK-Tåg/BV DLL 1831B (ex SJ T43 225). GM EMD 12-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Boggieavstånd 7 m. Boggiehjulbas 2,4 m. Sålt 2009 till HCTOR 841 004.
STT T43 226T43 226Nohab1962Köpt 2007 från BV DLL 226 (ex SJ T43 226). GM EMD 12-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Boggieavstånd 7 m. Boggiehjulbas 2,4 m. Sålt 200x till SQB. Sålt 20xx till Qvick Entreprenad, Ljungaverk. Sålt 2021 till Tågab T43 226 som reservdelsförråd.
STT T43 228T43 228Nohab1962Köpt 2006 från TGOJ T43 228. GM EMD 12-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Sålt 2009 till HCTOR 841 002.
STT T43 229T43 229
Nohab1962Köpt 2005 från BK T43 229. GM EMD 12-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Sålt 2006 till NRFAB T43 229.
STT T43 231T43 231
Nohab1962Köpt 2007 från BV DLL T43 231 (ex SJ T43 231). GM EMD 12-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Boggieavstånd 7 m. Boggiehjulbas 2,4 m. Sålt 200x till SQB. Sålt 2012 till STAB T43 231.
STT T43 241T43 241
Nohab1962Köpt 200x från BV DLL T43 195648 (ex SJ T43 241). GM EMD 12-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Boggieavstånd 7 m. Boggiehjulbas 2,4 m. Sålt 200x till SQB.
STT T43 252T43 252
Nohab1963Köpt 200x från BK T43 252. GM EMD 12-567C dieselmotor. ASEA LJB 76 banmotorer. Dieselelektrisk. Sålt 2007 till BS T43 252
STT T43 257T43 257
Nohab1963Köpt 200x från BK T43 257. GM EMD 12-567C dieselmotor. ASEA LJB 76 banmotorer. Dieselelektrisk. Ombyggd 2001 med 1492 kW Cummins LTTA-L4 motor till STT RPE T43 257M. Sålt 2003 till BV DLL 257B RPE. 2010 till InfraNord. Sålt 2013 till NRFAB T43 257.
STT Z66 614Z66 614KVAB1973Köpt 2003 från GC Z66 614. Ombyggd 200x til Z66M 614 med Cummins dieselmotor. Sålt 200x till CargoNet Z66M 614. Sålt 200x till Rail Combi Z66M 614. Sålt 200x till ISS TraffiCare AB. Norrköping 2011-12. Sålt 2012 till NR Z66M 614.
STT Z66 617Z66 617KVAB1973Köpt 2003 från GC Z66 617. Ombyggd 200x til Z66M 617 med Cummins motor. Sålt 2005 till Ovako Steel Z66M 617, Smedjebacken.
STT TMX 1042TMX 1042
Nohab1962Köpt 2006 från BK MX 1042. GM 12-567D dieselmotor. Dieselelektrisk. Boggieavstånd 10,3 m. Boggiehjulbas 1,7 m. Sålt 2008 till STAB TMX 1042.
STT TMY 1111TMY 1111
Nohab1956Köpt 2004 från BK TMY 1111. GM 16-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Boggieavstånd 10,3 m. Boggiehjulbas 2 m. Ombygget 2004 med Cummins dieselmotor och lakerad grön/grå. Sålt 2009 till STAB TMY 1111.
STT MZ 1402MZ 1402Nohab1968Köpt 2003 från DSB MZ 1402. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. Sålt 2008 till Tågab MZ 1402.
STT TMZ 1406TMZ 1406
Nohab1968Köpt 2004 från BK MZ 1406. Sålt ca 2004 till VIDA TMZ 1406.
STT TMZ 1410TMZ 1410
Nohab1969Köpt 2003 från DSB MZ 1410. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. Sålt 2004 till TGOJ TMZ 1410.
STT TMZ 1413TMZ 1413
Nohab1970Köpt 2004 från BK MZ 1413. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. Lackerad 2004. Uthyrt 2007 till MTAB. 2009 till Koncentra Logistics. Sålt 2009 till NRFAB TMZ 1413.
STT TMZ 1421TMZ 1421
Nohab1970Köpt 2003 från DSB MZ 1421. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. Uthyrt till TX Logistik. Sålt 2006 til NRFAB TMZ 1421.
STT MZ 1424MZ 1424
Nohab1970Köpt 2004 från BT MZ 1424. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. Från Danmark till Nässjö juli 2005. Sålt 2008 till Tågab MZ 1424 till reservdelslok.


SJ S 1277

Jag vill lägga till följande på denna sida: