Hector Rail AB.  Ellok och diesellok

HCTOR 841 004

HCTOR 841 004

91 74 1841 004-3
(Tillbaka till listan)

Tillverkat av Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige 1962. Tillv.nr. 2510.
"O´Hallorhan". Köpt 2009 från STT T43 225. GM EMD 12-567C dieselmotor. ASEA LJB 76 banmotorer. Dieselelektrisk. Tryckluftbroms. Boggieavstånd 7 m. Boggiehjulbas 2,4 m. Godkänd för drift i Sverige. Fallköping 2009 (avställt). I drift 2012.

Effekt:
1.065 kW
Längd:
14,24 m.
Axelföljd:
Bo-Bo
Tjänstevikt:
72 ton
Hastighet:
95 km/h
 
   
 
   
 
   
HCTOR 841 004

Jag vill lägga till följande på denna sida: