Hector Rail AB.  Ellok och diesellok

HCTOR 841 002

HCTOR 841 002

92 74 1841 002-7
(Tillbaka till listan)

Tillverkat av Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige 1962. Tillverkningsnummer 2513.
"Bullitt". Köpt 2009 från STT T43 228. GM EMD 12-567C dieselmotor. ASEA LJB 76 banmotorer. Dieselelektrisk. Tryckluftbroms. Godkänd för drift i Sverige. Trelleborg 2012.

Effekt:
1.065 kW
Längd:
14,24 m.
Axelföljd:
Bo-Bo
Tjänstevikt:
72 ton
Hastighet:
95 km/h
 
   
 
   
 
   
HCTOR 841 002

SJ N 576

Jag vill lägga till följande på denna sida: