BS T43 252


BS T43 252 tillverkades av Nohab 1963. Tillverkningsnummer 2539.
Dieselelektrisk lok tillhörande Baneservice. GM EMD 12-567C dieselmotor på 1065 kW. ASEA LJB 76 banmotorer. Längd 14,2 m. Tjänstevikt 72 ton. 90 km/t. Köpt 2007 från STT T43 252. Namn: Heimdall. 2011 till Baneservice Skandinavia AB. EVN: 92760310252-0.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

BS T43 252
BS T43 252
BS T43 252
SJ S13 1937

Jag vill lägga till följande på denna sida: