Beacon Rail Leasing Ltd - BRLL. Historia och lok översikt

Beacon Rail Leasing Ltd


Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
BRLL T43 213T43 213Nohab1962Köpt 201x från IBAB T43 213. GM EMD 12-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Uthyrt 2015 till Rush Rail. Sålt/uthyrt 201x till Scandinavian Trainpartner (SCTP T43 213). Sålt 2018 till BLSR T43 213.
BRLL T43 221T43 221Nohab1962Köpt 201x från IBAB T43 221. GM EMD 12-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Uthyrt 2015 till Rush Rail. Sålt/uthyrt 201x till Scandinavian Trainpartner (SCTP T43 221). Sålt 2018 till BLSR T43 221.
BRLL T43 222T43 222Nohab1962Köpt 201x från IBAB T43 222. GM EMD 12-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Uthyrt 2015 till Rush Rail. Sålt/uthyrt 201x till Scandinavian Trainpartner (SCTP T43 222). Sålt 2018 till BLSR T43 222.
BRLL T66 401T66 401
EMD2002Köpt 2009 från HSBC 66 401. Dieselmotor typ 12N-710G3B-EC. Uthyrt 2010-16 till Rushrail. Uthyrt ca 2016 till HCTOR.
BRLL T66 402T66 402EMD2002Köpt 2009 från HSBC 66 402. Dieselmotor typ 12N-710G3B-EC. Uthyrt 2010-16 till Rushrail. Uthyrt ca 2016 till HCTOR.
BRLL T66 403T66 403EMD2002Köpt 2009 från HSBC 66 403. Dieselmotor typ 12N-710G3B-EC. Uthyrt 2010-16 till Rushrail. Uthyrt ca 2016 till HCTOR.
BRLL T66 404T66 404EMD2002Köpt 2009 från HSBC 66 404. Dieselmotor typ 12N-710G3B-EC. Uthyrt 2010-16 till Rushrail. Uthyrt ca 2016 till HCTOR.
BRLL T66 405T66 405
EMD2002Köpt 2009 från HSBC 66 405. Dieselmotor typ 12N-710G3B-EC. Uthyrt 2010-16 till Rushrail. Uthyrt ca 2016 till HCTOR.
BRLL T66 406T66 406EMD2002Köpt 2009 från HSBC 66 406. Dieselmotor typ 12N-710G3B-EC. Uthyrt 2010-16 till Rushrail. Uthyrt ca 2016 till HCTOR.
BRLL T66 713T66 713EMD2000Köpt 2009 från HSBC T66 713. Dieselmotor typ 12N-710G3B-EC. Uthyrt 2011 till GC. Uthyrt 2012-16 till Rushrail. Uthyrt 2016 tilt HCTOR.
BRLL T66K 714T66K 714
EMD2000Köpt 2009 från HSBC T66K 714. Dieselmotor typ 12N-710G3B-EC. Uthyrt 2011 till GC (S). Uthyrt 2011-12 till CFLCA (DK). Uthyrt 2013-16 till Cargolink (N).
BRLL Rc3 1027Rc3 1027ASEA1969Köpt 2014 från SJ Rc3 1027. 4 LJH108 motorer på vardera 900 kW. Förstört 2016 i olycka i Molkom. Örebro 2019 (avställt). Sålt 2020 till BLSR Rc3 1027.
BRLL Rc3 1047Rc3 1047ASEA1970Köpt 2014 från SJ Rc3 1047. 4 LJH108 motorer på vardera 900 kW. Sålt 2020 till BLSR Rc3 1047.
BRLL Rc3 1049Rc3 1049ASEA1970Köpt 2014 från SJ Rc3 1049. 4 LJH108 motorer på vardera 900 kW. Sålt 2020 till BLSR Rc3 1049.
BRLL Rc3 1050Rc3 1050ASEA1970Köpt 2014 från SJ Rc3 1050. 4 LJH108 motorer på vardera 900 kW. Förstört 2016 i olycka i Molkom. Örebro 2018 (avställt).
BRLL Rc3 1051Rc3 1051ASEA1970Köpt 2014 från SJ Rc3 1051. 4 LJH108 motorer på vardera 900 kW. Sålt 2020 till BLSR Rc3 1051.
BRLL Rc3 1053Rc3 1053
ASEA1970Köpt 2014 från SJ Rc3 1053. 4 LJH108 motorer på vardera 900 kW. Avställt Örebro 2019. Sålt 2020 till BLSR Rc3 1053.
BRLL Rc3 1055Rc3 1055ASEA1970Köpt 2014 från SJ Rc3 1055. 4 LJH108 motorer på vardera 900 kW. Sålt 2020 till BLSR Rc3 1055.
BRLL Rc3 1056Rc3 1056ASEA1970Köpt 2014 från SJ Rc3 1056. 4 LJH108 motorer på vardera 900 kW. Sålt 2020 till BLSR Rc3 1056.
BRLL Rc3 1057Rc3 1057ASEA1970Köpt 2014 från SJ Rc3 1057. 4 LJH108 motorer på vardera 900 kW. Sålt 2020 till BLSR Rc3 1057.
BRLL Rc3 1058Rc3 1058ASEA1970Köpt 2014 från SJ Rc3 1058. 4 LJH108 motorer på vardera 900 kW. Örebro 2019 (avställt). Sålt 2020 till BLSR Rc3 1058.
BRLL Rc3 1065Rc3 1065
ASEA1971Köpt 2014 från SJ Rc3 1065. 4 LJH108 motorer på vardera 900 kW. Sålt 2020 till BLSR Rc3 1065.
BRLL Rc3 1067Rc3 1067ASEA1971Köpt 2014 från SJ Rc3 1067. 4 LJH108 motorer på vardera 900 kW. Sålt 2020 till BLSR Rc3 1067.

Jag vill lägga till följande på denna sida: