Frövi - Ludvika Järnväg - FLJ. Historia och lok översikt

Frövi - Ludvika Järnväg

Hösten 1865 bildades företaget Svenska Centraljärnvägsaktiebolaget med syftet att bygga en järnväg från Frövi över Lindesberg och Grängesberg till Ludvika. Den första koncessionsansökan avslogs men 1869 lämnade kung Karl XV koncession till det brittiska företaget The Swedish Central Railway Co., Ltd - i huvudsak bankirfirmorna Bischoffsheim & Goldschmidt samt L. Thomson T. Bonar & Co. i London.

För järnvägens byggande anställdes engelska ingenjören Walmsley Stanley. Han anlände till Sverige hösten 1869 och hade även med sig ett antal ingenjörer från sitt hemland. All materiel utom sliprar hämtades från England och under vintern 1871 kom fyra lok, 6 personvagnar och ett 50-tal godsvagnar. Loken var sadeltanklok byggd av Sharp Brothers i Manchester. Ytterligare 4 engelska lok köptes 1872 från Manning Wardle & Co i Leeds.

Den 16 november 1871 öppnade bandelen Frövi–Lindesberg och redan ett år senare öppnades banan till Nya Kopparberg. På hösten 1873 kunde provisorisk trafik ordnas till Ludvika och sedan sträckan Grängesberg–Ludvika blivit besiktigad, öppnades även denna del för persontrafik i slutet av september 1874.

Järnvägens chef kallades styresman och den förste styresmannen var W. Stanley som i slutet av 1875 ersattes av svensken C. Rappe. Denne ersattes dock snart av George Goslett som också kvarstod som chef för NOJ. Järnvägen kallades Svenska Centralbanan, men i de trakter, där järnvägen gick fram, användes det betydligt förnämligare Swedish Central Railway. Detta namn bibehölls till år 1875, då namnet förändrades till Frövi–Ludvika Järnväg (FLJ).

Trafiken på banan motsvarade dock inte förväntningarna och bolaget beslöt 1875 att bilda The Swedish Central Association i syfte att köpa upp bruk längs järnvägens sträckning. 1876 köptes Klotenverken och samma år öppnades en järnväg mellan Kloten och Bånghammar på FLJ. Trafiken på denna bana sköttes av FLJ men 1899 förstatligades Klotenverken och därmed också järnvägen. FLJ fortsatte dock att driva trafiken.

Frövi–Ludvika Järnväg skötte också trafiken på flera mindre sidobanor. Järnvägen Storå-Stråssa, som ägdes av gruvbolaget som bröt gruvan i Stråssa, öppnades 1915. Gruvdriften ställdes in 1923 och tågtrafiken upphörde 1932. Från år 1900 utarrenderades trafiken på Frövi-Ludvika Järnväg till Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds Järnväg (TGOJ).

1903 öppnades en järnväg från Silverhöjden (intill 1908 kallat Hörk) till Högfors bruk (Segerfors, från 1922 Vinteråsen) med ett sidospår till Bastkärn. Banan anlades av ägarna till Högfors bruk och Bastkärns gruvor och trafikering sköttes av FLJ. 1919 förlängdes banan till Mossgruvorna.

1925 övertog Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds Järnväg (TGOJ) alla tillgångar från The Swedish Association varvid det senare bolaget likviderades och all rullande materiel från FLJ överfördes till TGOJ.

Stationer och hållplatser på Frövi–Ludvika Järnväg (FLJ): Vanneboda, Vedevåg, Lindesberg, Gusselby, Storå, Vasselhyttan, Rällså, Bångsbro, Bånghammar, Kopparberg, Ställdalen, Ställberg, Silverhöjden, Grängesberg, Björnhyttan, Blötberget, Gonäs, Ludvika.

Ur Nordisk familjebok 1909:
Frövi-Ludvika Järnväg (sign. F. L. J.) eges af The Swedish Central Railway Company Itd. London, men arrenderas fr. o. m. 1900 på 50 år af Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund. Den är 98 km. lång och sträcker sig från Vanneboda i Örebro län till Ludvika municipalsamhälle i Kopparbergs län. Vid Vanneboda ansluter järnvägen till Örebro-Köpings Järnväg, vid Stora till Stora-Guldsmedshyttans Järnväg, vid Bånghammar till den statsverket tillhöriga Bånghammar-Klotens Järnväg, vid stationerna Ställdalen, Grängesberg och Ludvika till Bergslagernas Järnvägar samt vid Ludvika jämväl till Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnväg. För allmän trafik öppnades sträckan Frövi-Linde 1871, Linde-Kopparberg 1872, Kopparberg-Ludvika 1873 och Röjen-Vanneboda 1901. Bokförda byggnadskostnaden 31 dec. 1905 var 13,363,171 kr., hvaraf för rullande materiel 1,905,000 kr. Aktiekapitalet utgör 6,859,000 kr. Styrelsen har sitt säte i London.

Länkar:
Historiskt.nu
Wikipedia
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
FLJ 11
Sharp1871HARALD ERIKSSON. Ljusgrön färg med mörkgröna ränder, mässing ångdom. Sålt 1911 till LKAB 7.
FLJ 11 Falun19131931 till TGOJ N 87.
FLJ 22
Sharp1871FREDRIKA. Sålt 1904 till LKAB 4.
FLJ 33 Sharp1871PERSEVERANDO. Sålt 1914 till Fagersta Bruk AB 1. Sålt 1929 till Horndal Bruk. Skrotat ca 1929.
FLJ 44
Sharp1871ROSINA. Sålt 1914 till LKAB 9.
FLJ 55
Manning1872NERIKE. Ny Manning panna 1908. Uthyrt 1920 och sålt 1923 till LKAB 4.
FLJ 66
Manning1872DALARNE. Ny Manning panna 1908. Sålt 1928 till SSA, Köpingebro. Skrotat 1938.
FLJ 77
Manning1872CARL XV. Ny Manning panna 1908. 1931 till TGOJ Y 7.
FLJ 88 Manning1872OSCAR II. Ny Manning panna 1907. Sålt 1922 till Nohab 8. Slopat 1926. Skrotat 1935.
FLJ 99 Sharp1874Ny panna 1907. Sålt 1913 till Högfors Bruk 1/99. Sålt 1919 till NsHJ 4.
FLJ 1010 Sharp1874Ny panna 1910. Uthyrt 1921 och sålt 1923 till LKAB 14.
FLJ 1111
Manning1873Köpt 1877 från Klotens AB (BKJ 1). Sålt 1905 till Bergvik & Ala, Vansäter. Skrotat 1922.
FLJ 1212 Manning1873Köpt ca 1880 från Klotens AB (BKJ 2). Sålt 1904 till ÖKJ 2.
FLJ 1313
Sharp18951931 till TGOJ U 113.
FLJ 1414
Sharp1895Sålt 1928 till Oxelösunds järnverk 2. Sktotat 1951.
FLJ 1515 Sharp1896Sålt 1924 till LKAB 15.
FLJ 1616 Sharp1896Sålt 1924 till LKAB 16.
FLJ 1717
Manning1897Sålt 1919 till MVaJ 1.
FLJ 1818
Falun1904Uthyrt 1914-15 till LKAB. 1931 till TGOJ U 118.
FLJ 1919 Falun19041931 till TGOJ U 119.
FLJ 2020 Falun19041931 till TGOJ U 120.
FLJ 2121 Falun19061931 till TGOJ U 121.
FLJ 2222
Falun19061931 till TGOJ U 122.
FLJ 2323 Falun19061931 till TGOJ U 123.
FLJ 2424 Falun19061931 till TGOJ U 124.
FLJ 2525
Nohab19081931 till TGOJ Y3a 125.
FLJ 2626 Nohab19081931 till TGOJ Y3a 126.
FLJ 2727
Motala19111931 till TGOJ Y3 127.
FLJ 2828 Motala19111931 till TGOJ Y3 128.
FLJ 2929
Motala19121931 till TGOJ Y3 129.
FLJ 3030 Motala19121931 till TGOJ Y3 130.
FLJ 3131 Motala19141931 till TGOJ Y3 131.
FLJ 3232
Motala19141931 till TGOJ Y3 132.
FLJ 3333 Motala19211931 till TGOJ Y3 133.
FLJ 3434 Motala19211931 till TGOJ Y3 134.
FLJ 101101
Nohab19281931 till TGOJ M3a 101.
FLJ 102102
Nohab19281931 till TGOJ M3a 102.
FLJ 103103 Nohab19301931 till TGOJ M3a 103.
FLJ 104104 Nohab19301931 till TGOJ M3a 104.
FLJ 111111 Motala1900Köpt 1928 från SJ N 577. 1931 till TGOJ N 88.
SJ B 1320Sänd in bilder

Järnvägsböcker

Elektriska lok : en faktabok för barn och vuxna

Elektriska lok : en faktabok för barn och vuxna
Pris 129 kr.

Läs mer

Jag vill lägga till följande på denna sida: