Ystad - Eslöv Järnväg - YEJ. Ånglok

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
YEJ 77 Motala1881GUSTAF.
YEJ 11 Slaughter1864YSTAD.
YEJ 11 Peckett18981899 från entreprenör Geo Thomas & Co till Nydqvist & Holm 6. Sålt 1911 till YEJ. Omlittererades 1919 till YEJ 4.
YEJ 11 ASJ-F19191941 till SJ N3 1597.
YEJ 22 Slaughter1864HERRESTAD.
YEJ 22 ASJ-F19191941 till SJ N3 1598.
YEJ 22 Slaughter1864FERSING.
YEJ 33 Peckett18991899 från entreprenör Geo Thomas & Co till Nydqvist & Holm 8. Sålt 1911 till YEJ. Omlittererades 1921 till YEJ 23.
YEJ 33 Motala1912Omlittererades 1919 från YEJ 17. 1941 till SJ S6 1614.
YEJ 44 Beyer1865ALBERT EHRENSWÄRD.
YEJ 44 Peckett1898Omlittererades 1919 från YEJ 1. Omlittererades 1921 till YEJ 24.
YEJ 44 Sharp1874Köpt 1912 från ÖKJ 8. Omlittererades 1919 till YEJ 19.
YEJ 44 Motala19231941 till SJ W2 1621.
YEJ 55 Beyer1865MAGNUS STENBOCK.
YEJ 55 Motala19231941 till SJ W2 1622.
YEJ 66 Beyer1875CARL X.
YEJ 66 Manning1864ESLÖF. Köpt 1866 från England (Peto, Betts & Co). Sålt 1870 till NOJ 10.
YEJ 77 Sharp1876Köpt 1912 från OFWJ 7. 1941 till SJ K11 1555.
YEJ 88 Motala1884'Arvid Posse'. 1941 till SJ K12 1556.
YEJ 99 Motala1894ESLÖF.
YEJ 1010 Nohab1895'Sven Trädgårdh'. Ombyggt 1931 från 1B0T. 1941 till SJ Å2 1628.
YEJ 1111 Nohab1895'Victor Waldenström'. Köpt 1896 från MYJ 17. 1941 till SJ K13 1558.
YEJ 1212 Nohab1898Namn: TOMELILLA.
YEJ 1313 Richmond1900'Albo'". 1941 till SJ B2 1527.
YEJ 1414 Richmond1900'S :T Olof'. 1941 till SJ B2 1528.
YEJ 1515 Richmond1900'Borrby'. 1941 till SJ B2 1529.
YEJ 1616 Nohab1901Namn: FROSTA.
YEJ 1717 Motala1912Omlittererades 1919 till YEJ 3.
YEJ 1818 Beyer1863Köpt 1912 från AB Albert Schroeder, Stockholm (ex. SJ Fb 30). Skrotat 1923.
YEJ 1919 Sharp1874Omlittererades 1919 från YEJ 4. 1941 till SJ Å4 1605.
YEJ 2323 Peckett1899Omlittererades 1921 från YEJ 3. 1941 till SJ K14 1559.
YEJ 2424 Peckett1898Omlittererades 1921 från YEJ 4. 1941 till SJ K14 1560.

SJ Rc2 1115

Jag vill lägga till följande på denna sida: