Stena Recycling AB - Stena. Historia och lok översikt

Stena Recycling AB

Handelsbolaget Sten A Olsson Metallprodukter bildas i november 1939 av Sten Allan Olsson som bara är 23 år gammal. Bolaget handlar med järn- och metallskrot, lump och rågummi från ett litet kontor i Göteborg och Verksamheten expanderar både under och efter andra världskriget.
1952 etableras den första egna filialen på Hisingen i Göteborg där Tingstadsfilialen ligger idag.
Fram till 90-talet växer återvinningsverksamheten i Sverige till verksamhet på runt 25 platser. På 90-talet tar expansionen ordentlig fart med handel med olja, stål och aluminium.
1946 köper Sten A Olsson sitt första fartyg och kommer igång med rederiverksamheten i mindre skala och 1962 grundades Stena Line med färjetrafik mellan Göteborg och Skagen (senare Frederikshavn) i Danmark.
Bolaget delades i 1972 i Stena Metall och Stena Line, och Stena Recycling ingår idag i den del av Stena Metallkoncernen som bedriver återvinningsverksamhet på fem geografiska marknader i bolag samlade under namnet Stena Recycling. Stena Recycling har ett stort nät av återvinningsfilialer och totalt finns närmare 200 anläggningar i Norge, Danmark, Sverige, Finland och Polen där avfall från hela samhället förädlas till nya råvaror.
1 oktober 2011 övertog Peterson Rail AB driften av Stena Recyclings tågverksamhet.

Link: Stena Recycling

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
Stena Z65 517Z65 517KVAB1963Köpt 2007 från TGOJ Z65 517. Cummins KT 1150L dieselmotor. Dieselhydraulisk. Hjulbas 4 m. Sålt 2013 til BLSR Z65 517.
Stena TMY 1110TMY 1110
Nohab1956Köpt 2008 från MVAB MY 1110. GM 16-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Ej i drift. Boggieavstånd 10,3 m. Boggiehjulbas 2 m. Sålt 2010 till TTT TMY 1110.
Stena TMY 1122TMY 1122
Nohab1956Köpt 2008 från MVAB MY 1122. GM 16-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Boggieavstånd 10,3 m. Boggiehjulbas 2 m. Sålt 2010 till RCDK MY 1122.
Stena TMY 1124TMY 1124
Nohab1956Köpt 2008 från MVAB MY 1124. GM 16-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Boggieavstånd 10,3 m. Boggiehjulbas 2 m. Ej i drift. Sålt 2010 till RCDK MY 1124.
Stena TMY 1134TMY 1134
Nohab1957Köpt 2008 från MVAB MY 1134. GM 16-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Boggieavstånd 10,3 m. Boggiehjulbas 2 m. Sålt 2010 till RCDK MY 1134.
Stena TMZ 1403TMZ 1403
Nohab1968Köpt 2007 från MVAB TMZ 1403. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. 2011 till PRAB TMZ 1403.
Stena TMZ 1404TMZ 1404
Nohab1968Köpt 2007 från MVAB TMZ 1404. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. 2011 till PRAB TMZ 1404.
Stena TMZ 1408TMZ 1408
Nohab1968Köpt 2007 från MVAB TMZ 1408. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. 2011 till PRAB TMZ 1408.
Stena TMZ 1412TMZ 1412
Nohab1970Köpt 2008 från RDK MZ 1412. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. 2011 till PRAB TMZ 1412.
Stena TMZ 1414TMZ 1414
Nohab1970Köpt 2008 från RDK MZ 1414. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. 2011 till PRAB TMZ 1414.
Stena TMZ 1416TMZ 1416
Nohab1970Köpt 200x från MVAB MZ 1416. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. 2011 till PRAB TMZ 1416.
Stena TMZ 1417TMZ 1417
Nohab1970Köpt 2008 från RDK MZ 1417. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. 2011 till PRAB TMZ 1417.
Stena TMZ 1418TMZ 1418
Nohab1970Köpt 2008 från RDK MZ 1418. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. Sålt 2010 till STAB TMZ 1418.
Stena TMZ 1419TMZ 1419
Nohab1970Köpt 2007 från MVAB MZ 1419. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. 2011 till PRAB TMZ 1419.
Stena TMZ 1420TMZ 1420
Nohab1970Köpt 2008 från RDK MZ 1420. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. Nässjö 2010. 2011 till PRAB TMZ 1420.
Stena TMZ 1422TMZ 1422
Nohab1970Köpt 2007 från MVAB MZ 1422. GM 16-645 dieselmotor. Dieselelektrisk. 2011 till PRAB TMZ 1422.

Jag vill lägga till följande på denna sida: