Shortline Väst - SLV. Historia och lok översikt

Shortline Väst

Shortline Väst AB var ett privatägt matarbolag (etablerad 1994) som i första hand fungerade som underentreprenör till SJ. Bolaget var inrymt i ett av Sveriges största lokstallar, 3.000 m² i Falköping. Ursprungligen hyrde Shortline Väst utrymme i lokstallarna från SJ, men köpte senare hela anläggningen. Verksamheten startade i februari 1994 med trafik med två diesellok på sträckan Lidköping-Herrljunga (där SJ tog vid). Att få tag på godkända lok var problematiskt eftersom Järnvägsinspektionen krävde att de skulle vara ATC-utrustade, trots att sträckan inte hade ATC. Transporterna utgjordes i huvudsak av PET-flaskor åt PLM. Verksamheten gick mycket bra de första åren och när bolaget var som störst, 1995-96, hade Shortline Väst 14 anställda och trafik på linjerna Falköping-Herrljunga-Borås-Limmared och Lidköping-Vara-Herrljunga. Transporterna omfattade förutom PET-flaskor också massaved. Företaget utförde också vissa tågreparationer åt SJ. Omsättningen låg årligen på ca. 5 miljoner kr.
Mot slutet av 90-talet gick verksamheten allt sämre, både för SJ och Shortline Väst. Först tog lastbilar över PET-transporterna Lidköping-Herrljunga och sedan gjorde SJ vissa omläggninger av sin trafik. Man tog bort lastningen av massaved i Borås och Herrljunga ocg förlade den till Falköping istället, vilket innebar att Shortline Väst förlorade 60% av underlaget. För att få lönsamhet lade sedan SJ om resten av trafiken. Från och med augusti 1999 blev därför Shortline Väst utan egentliga transportuppdrag och fick trappa ned på verksamheten till att egentligen bara omfatta terminalväxling från Falköping och en del kortare uppdrag åt Banverket. Mot slutet av 1999 hade man 4 anställda i bolaget.
År 2000 utökades verksamheten igen genom vissa uppdrag åt BK Tåg, efter att BK Tåg tog över persontrafiken på Kinnekullebanan. En del verksamhet med nära koppling till Shortline Väst bedrevs i ett separat bolag, Falköpings Terminal AB.
År 2001 lades Shortline Väst ner och aktiviteterna flyttades till bolaget Falköpings Terminal AB.

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SLV T21 69T21 69MAK1955Köpt 1994 från SJ T21 69. Slopat 1996. Sålt 1997 til Ekefors Skrothandel AB. Skrotat 2003 i Ekefors.
SLV T21 83T21 83
MAK1957Köpt 1993 från SJ T21 83. MaK MA 301A dieselhydraulisk motor. Voith L37zU växel. Sålt 2000 till Goofy AB. Sålt 2001 til FT T21 83.
SLV T21 105T21 105MAK1958Köpt 1993 från SJ T21 105. MaK MA 301A dieselhydraulisk motor. Voith L37zU växel. Sålt 2000 till Goofy AB. Sålt 2001 til FT T21 105.
SLV T21 111T21 111MAK1958Köpt 1996 från SJ T21 111. MaK MA 301A dieselhydraulisk motor. Voith L37zU växel. Sålt 2000 till Goofy AB. Sålt 2001 til FT T21 111.
SLV T43 250T43 250
Nohab1963Köpt 1994 från SJ T43 250. GM EMD 12-567C dieselmotor. Dieselelektrisk. Sålt 2000 till Goofy AB. Sålt 2001 till SAB T43 250.
SLV Z64 388Z64 388Deutz1956Köpt 1994 från SJ Z64 388. Scania-Vabis DS-14 dieselmotor. Dieselhydraulisk. Voith L33yU växel. Hjulbas 2,65 m. Falköping 1995. Sålt 2000 till BS Mekaniska AB, Falköping (BSF Z64 388). Rød. EVN: 98 74 8640 399-2. Falköping 2017.
SLV Z64 412Z64 412Deutz1957Köpt 1994 från SJ Z64 412. Scania-Vabis DS-14 dieselmotor. Dieselhydraulisk. Voith L33yU växel. Hjulbas 2,65 m. Falköping 1995. Sålt 2000 till BS Mekaniska AB, Falköping (BSF Z64 412). Blå. EVN: 98 74 8640 412-0. Falköping 2017.
SLV Z65 519Z65 519KVAB1963Köpt 1995 från SJ Z65 519. Rolls Royce C8TFL-MkIV dieselmotor. Dieselhydraulisk. Hjulbas 4 m. Sålt 2001 till FT Z65 519.
SLV Da 804Da 804ASEA1952Köpt 1997 från SJ Da 804. Två KJC137 motorer på vardera 920 kW. Sålt ca 1998 till BK Tåg Da 804.
SLV Da 887Da 887ASEA1955Köpt 1997 från SJ Da 887. Två KJC137 motorer på vardera 920 kW. Sålt ca 1998 till BK Tåg Da 887.
SLV Da 903Da 903
ASEA1955Köpt 1995 från SJ Da 903. Två KJC137 motorer på vardera 920 kW. Sålt 2001 till FT Da 903.
SLV Da 941Da 941ASEA1957Köpt 1995 från Kalmar Järnvägars Mf. (ex SJ Da 941). Två KJC137 motorer på vardera 920 kW. Sålt 1999 till TKAB Da 15.

Jag vill lägga till följande på denna sida: