Västra Klagstorp - Tygelsjö Järnväg - KTJ. Historia och lok översikt

Västra Klagstorp - Tygelsjö Järnväg

Omkring 1880 startade Klagstorps Kalkbruk med att bryta kalk vid Västra Klagstorp söder om Malmö. Kalkprodukterna transporterades med häst och vagn till järnvägsstationen i Tygelsjö på Malmö-Trelleborgs Järnväg för vidare befordran till andra delar av landet.

1896 såldes kalkbruket till Faxe kalkbrud i Danmark och nytt namn på företaget blev Klagstorps Kalkbrotts Aktiebolag. Nu började brytning av kalk i sådan omfattning, att en järnvägsförbindelse blev nödvändig och 1897 beviljades koncessionen för en järnväg från en nybyggd hamn vid Öresunds kust - Klagshamn - till Tygelsjö station.

Banan byggdes och den 26 oktober 1898 kunde Västra Klagstorp - Tygelsjö Järnväg (VKTJ, senare KTJ) öppnas för trafik. Klagshamnsbanan var bara 4,1 kilometer lång, och mellan Tygelsjö och Klagshamn fanns en mellanstation, Ängsholm.

Vid trafikstarten hade banan 2 begagnade tanklok, 2 tvåaxliga personvagnar och 56 tvåaxliga godsvagnar. Ytterligare 2 sadeltanklok inskaffades från Nohab 1902 och 1905. 1913 köptes ett begagnat tanklok från Lund-Trelleborgs Järnväg. I Klagshamn fanns ett rundstall med fyra platser, ett vattentorn, kolförråd och en vändskiva.

Faxe Kalkbrud sålde 1899 verksamheten till byggmästare C L Müller och skeppsredare Sigurd Hedberg. De båda kompanjonerna planerade en ny cementfabriken i Klagshamn som invigdes den 25 april 1903. Göteborgs Bank tog över 1918 och kalkbolaget omorganiserades 1922 och bytte namn till Klagshamns Cementverks AB.

Persontrafiken vid banan var inte den huvudsakliga trafikuppgiften och upphörde den 15 maj 1927. Då hade det byggts en väg till Limhamn och busstrafiken hade tagit över.

Skånska Cement AB köpte anläggningen 1934 och allmän godstrafik upphörde maj 1935. Efter den tiden gick det bara godståg vid behov. Betor transporterades fram till 1945 och Klagshamnsbanan lades ner 1963 - sedan länge oanvänd.

Ur Nordisk familjebok 1922:
Västra Klagstorp - Tygelsjö järnväg (sign. K. T. J.), normalspårig (1,435 m.), 4,1 km. lång, eges och trafikeras af Västra Klagstorp - Tygelsjö järnvägs-a.-b., Malmö. Järnvägen sträcker sig från Tygelsjö station å Malmö - Trälleborgs järnväg i västlig riktning till Västra Klagstorp och öppnades för trafik 29 sept. 1898. Vid 1919 års slut utgjorde den bokförda byggnads- och förrådskostnaden 546,098 kr. Aktiekapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 330,000 kr. Bolagets styrelse har sitt säte i Malmö.

Länkar:
Historiskt.nu
Wikipedia
Kvarndala.se
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
KTJ 11
Manning1870Köpt 1899 från NOJ 11. Skrotat 1928.
KTJ 22
Stephenson1869Köpt 1897 från MBJ 2. Slopat 1913. Skrotat 1913.
KTJ 33
Nohab1902Sålt 1934 till SkC/Klagshamns cementfabrik. Sålt 1939 till MLJ 3.
KTJ 44
Nohab1905Sålt 1934 till SkC/Klagshamns cementfabrik. Sålt 1939 MLJ 4.
KTJ 55 Atlas1886Köpt 1913 från LTJ 5. Uthyrt 1934-36 till Hököpinge Sockerbruk. Skrotat 1936.
KTJ 66
Beyer1866Köpt 1904 från SJ Qä 507. Sålt 1908 till HRRJ 6.

Jag vill lägga till följande på denna sida: