Nora - Bergslags Järnväg - NBJ. Ånglok

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
NBJ 11 Nohab1906
NBJ 22 Nohab1906Sålt 1954 till KNJ 7.
NBJ 33 Fox18731905 från NKJ 3. Avställt 1908. Sålt 1909 till Saabye till byggnad av WbÄJ.
NBJ 33 Motala1908Sålt 1957 till KNJ 8.
NBJ 44 Nasmyth18731905 från NKJ 4. Slopat 1908.
NBJ 44 Motala1908Sålt 1959 till KYJ 8.
NBJ 55 Nasmyth18731905 från NKJ 5. Sålt 1916 till AB Svenska Järnvägsverkstäderna 5, Falun. Slopat 1935.
NBJ 66 Nasmyth18731905 från NKJ 6.
NBJ 77 KMV18801905 från NKJ 7.
NBJ 88 Nasmyth18761905 från NKJ 8. Sålt 1927 till LRJ 2.
NBJ 99 Nasmyth18761905 från NKJ 9.
NBJ 1010 Nasmyth18761905 från NKJ 10. Sålt 1945 till SKB, Domnarvets järnverk 6. Slopat 1951.
NBJ 1111 Nohab19011905 från NKJ 11.
NBJ 1212 Nohab19011905 från NKJ 12.
NBJ 1313 Fox18731905 från NKJ 2. Sålt 1947 till Svenska Rayon AB, Vålberg. Slopat 1952.
NBJ 1414 Nohab1913Sålt 1958 till Laxå bruk 5. Sålt 1963 till skrot. Skrotat 1964.
NBJ 1515 Nohab1913Sålt 1958 till Forsbacka Järnverk 6. Skrotat 1967.
NBJ 1616 Nohab1928Bofors 1977 (avställt). Sålt 1978 till SJK. 1978 till Nora. I drift 1978-85. Nora 2010.
NBJ 1717 Motala1937
NBJ 1818 Motala1937
NBJ 1919 Falun1912Köpt 1936 från SJ Na 1134. Sålt 1954 till skrot till Järlströms, Örebro.
NBJ 2020 Motala1942
Hectorrail


Jag vill lägga till följande på denna sida: