SJ ånglok

SJ Littera A6

SJ Littera A6
1541 … 1803

(Tillbaka till listan)

De stora privatbanornas snälltågslok blev den s. k. H3-typen, som från 1910 anskaffades av BJ, SWB och senare även av GDJ, SDJ och HHJ. H3-loket var en sexkopplad tendermaskin med invändiga cylindrar, sth. 90 km/t och uppfyllde privatbanornas fodringer på moderata axeltryck. Samtliga lok kom så småningom till SJ (det sista övertogs dock med SNJ år 1957 och skrotades utan ommärkning). De fyra första loken kom från HHJ och tilldelades 1942 littera A4. 1945 övertogs åtta lok från SWB, vilka tilldelades littera A6 och 1947 ommärktes de fyra A4-loken till nytt littera A6. Med BJ, GDJ och SDJ övertogs slutligen hela 19 lok. Inbördes skiljde sig loken från de olika banorna. SWB-maskinerna hade stora rökskärmar och sluten hytt, medan loken från BJ, GDJ och SDJ hade en liten rökuppdrivare på skorstenen och öppna hytter. Några lok ombyggdes av SJ med slutna hytter, sotskåp med spetsiga sotskåpsluckor och 1544, 1790 samt 1803 fick 1953-54 höga gångbord och rökskärmar typ ´Witte´. A6-loken gjorde sin sista tjänst i Dalarna 1963 och slopades 1973.


Längd:
17,41 m.
Tjänstevikt:
57 ton
Mat. vikt:
51 ton
Tendervikt:
16 ton
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,72 m.
Kol:
5 ton
Vatten:
14 m³
Hastighet:
90 km/h
Antal:
31 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ A6 1541A6 1541
Motala1915Omlittererades 1947 från SJ A4 1541. Prövkört 1970. Slopat 1973.
SJ A6 1542A6 1542
Nohab1916Omlittererades 1947 från SJ A4 1542. Prövkört 1970. Slopat 1973.
SJ A6 1543A6 1543ASJ-F1918Omlittererades 1947 från SJ A4 1543. Borås 1957. Borås 1960 (beredskapslok). Slopat 1973 och överlämnad till Järnvägsmuseum, Helsingborg. Billesholm 1974-75. Sålt 1975 till Helsingborgs Veteranjärnväg som HHJ 21.
SJ A6 1544A6 1544Falun1916Omlittererades 1947 från SJ A4 1544. Gävle 1954 och 57. Slopat 1973. Skrotad 1975.
SJ A6 1687A6 1687SWB19311945 från SWB H3 56. Gävle 1954 och 57. Beredskapslok från 1963. Slopat 1973. 19xx till Järnvägsmuseum. Enköping 1979. Deponerad 1981 hos NBVJ. I drift 1989. Sålt 19xx till Nora Bergslags Veteranjärnväg. Nora 2008-11. Nora 2011-18 (avställt).
SJ A6 1688A6 1688Nohab19101945 från SWB H3 57. Gävle 1954 och 57. Slopat 1973.
SJ A6 1689A6 1689
Nohab19101945 från SWB H3 58. Gävle 1954 och 57. Beredskapsreserv från 1962. Slopat 1973. 1976 till Nora Bergslags Veteran-Jernväg. Renoverad 1976 i Sala. Sålt 19xx till Nora Bergslags Veteranjärnväg. Nora 2006-08. Deponerad 2012 hos FSVJ i Oxelösund. Oxelösund 2012-18 (avställt). 2018 till Nora.
SJ A6 1690A6 1690Nohab19101945 från SWB H3 59. Gävle 1954 och 57. Slopat 1973.
SJ A6 1691A6 1691Nohab19101945 från SWB H3 60. Gävle 1954 och 57. Slopat 1973.
SJ A6 1692A6 1692
Nohab19151945 från SWB H3 68. Gävle 1954 och 57. Slopat 1973.
SJ A6 1693A6 1693Nohab19151945 från SWB H3 71. Gävle 1954 och 57. Slopat 1973.
SJ A6 1694A6 1694Nohab19151945 från SWB H3 72. Gävle 1954 och 57. Slopat 1973.
SJ A6 1785A6 1785
Nohab19101948 från BJ H3 59. Åmål 1954. Kristinehamn 1957. Kristinehamn 1960 (beredskapslok). Slopat 1973.
SJ A6 1786A6 1786
Nohab19101948 från BJ H3 60. Kristinehamn eller Åmål 1954. Slopat 1973.
SJ A6 1787A6 1787Nohab19101948 från BJ H3 61. Slopat 1973.
SJ A6 1788A6 1788Nohab19101948 från BJ H3 62. Gävle 1954 och 57. Slopat 1973.
SJ A6 1789A6 1789
Nohab19121948 från BJ H3 63. Gävle 1957. Gävle 1960 (beredskapslok). Slopat 1973.
SJ A6 1790A6 1790
Nohab19121948 från BJ H3 64. Gävle 1954 och 57. Slopat 1973.
SJ A6 1791A6 1791Motala19131948 från BJ H3 69. Gävle 1954 och 57. Slopat 1973.
SJ A6 1792A6 1792Motala19131948 från BJ H3 70. Kristinehamn eller Åmål 1954. Slopat 1973.
SJ A6 1793A6 1793
Falun19161948 från BJ H3 84. Gävle 1954 och 57. Slopat 1973 och överlämnad till Järnvägsmuseum. I drift 1994. Gävle 2006. Bollnäs 2011.
SJ A6 1794A6 1794
Falun19161948 från BJ H3 86. Kristinehamn 1954 och 57. Slopat 1973.
SJ A6 1795A6 1795Motala19131948 från GDJ H3 71. Gävle 1957. Gävle 1960 (beredskapslok). Slopat 1973.
SJ A6 1796A6 1796ASJ-F19181948 från GDJ H3 72. Gävle 1957. Gävle 1960 (beredskapslok). Slopat 1973.
SJ A6 1797A6 1797ASJ-F19181948 från GDJ H3 73. Gävle 1954 och 57. Slopat 1973.
SJ A6 1798A6 1798
ASJ-F19181948 från GDJ H3 74. Gävle 1954 och 57. Slopat 1973.
SJ A6 1799A6 1799ASJ-F19181948 från GDJ H3 75. Gävle 1957. Gävle 1960 (beredskapslok). Slopat 1973.
SJ A6 1800A6 1800ASJ-F19271948 från GDJ H3 76. Gävle 1957. Gävle 1960 (beredskapslok). Slopat 1973.
SJ A6 1801A6 1801
ASJ-F19291948 från SDJ H3 17. Gävle 1957. Gävle 1960 (beredskapslok). Provkört 1968. Slopat 1973. Sålt 19xx till Museiföreningen Gefle-Dala Järnväg. Falun 2006-08.
SJ A6 1802A6 1802ASJ-F19291948 från SDJ H3 18. Gävle 1957. Gävle 1960 (beredskapslok). Provkört 1968 och 1970. Slopat 1973.
SJ A6 1803A6 1803
ASJ-F19291948 från SDJ H3 19. Gävle 1954 och 57. Slopat 1973.

Jag vill lägga till följande på denna sida: