Kumla - Yxhults Järnväg - KYJ. Historia och lok översikt

Kumla - Yxhults Järnväg

Kumla-Yxhults Järnväg (KYJ) byggdes av Yxhults Stenhuggeri AB för transport av kalksten från Hällabrottet i Yxhult till Kumla station. Koncession beviljades 23 februari 1883 och banan invigdes den 12 december 1883. Kostnaden för järnvägsbygget uppgick till 120.000 kr.

Efterhand byggdes banan ut, först till kalkfabriken år 1900 och därefter till Svenska Skifferolje AB i Kvarntorp 1940. Stickspår byggdes 1945-46 till Ytongfabriken i Hynneberg och i mitten av 1980-talet till Sakab. Trafikplatser: Närkes Kvarntorp, Mossby, Yxhult/Hällabrottet, Örsta och Kumla.

Kumla-Yxhults Järnväg ägde under årens lopp 9 olika ånglok, alla med öknamnet Lusa. År 1964 levererades en diesellokomotor type Z65 från Kalmar Verkstad.

Persontrafik på KYJ startades 1943, framför allt för pendlare mellan Kumla och Kvarntorp. Den högsta hastigheten på banan ökades då till 50 km/h. Persontrafiken lades ner år 1954 och godstransporterna från Hynneberg och Yxhult lades ner 1980.

Söndag 31 maj 1964 körde SJ och KYJ avskedståg för 700 passagerare för ångdriften på Yxhultsbanan med KYJ 8, KYJ 9 och SJ personvagnar.

År 1983 såldes Kumla-Yxhults Järnväg till staten för 700.000 kr och banan används numera endast för transporter till och från Sakab i Norrtorp.

Ur Nordisk familjebok 1911:
Kumla-Yxhults järnväg (sign. KYJ), som eges och trafikeras af Yxhults Stenhuggeriaktiebolag, är normalspårig (1,435 m.), 6,4 km. lång och belägen inom Kumla socken af Örebro län samt sträcker sig från Kumla station vid statsbanelinjen Hallsberg-Örebro österut till Yxhult. Banan, som är upplåten endast för godstrafik, öppnades för trafik 1884. Vid 1909 års slut utgjorde bokförda byggnadskostnaden 124.388 kr., hvaraf för rullande materiel 20.400 kr.

Ur Örebro läns förvaltning och bebyggelse 1948:
Yxhults Stenhuggeri AB, postadr. Hällabrottet. Tel. 720 70 Örebro.
Hällebrotten och Yxhult, som området tidigare benämndes, köptes 1824 av kronolänsman Conrad Adlers, vilken överlät stenhuggeriet på sin son Gustaf. Kalksten hade dock brutits här sedan århundraden. År 1878 ombildades företaget till aktiebolag, vilket 1883 byggde Kumla-Yxhults järnväg. För tillverkning av Ytong finnas två dotterbolag, Ölands Ytong AB, Ventlinge, och Ånghärdad gasbetong AB, Borensberg. Andra dotterbolag äro AB Ytonghus, International Ytong Co AB, Yxhults försäljnings AB och AB Marmorbrytning. Chef är sedan 1910 direktör Carl August Carlén. Styrelsen på 5 medlemmar har sitt säte i Hällabrottet.
Företaget med dotterbolag sysselsätter 680 arbetare och ca 110 tjänstemän. Verksamheten består av brytning och förädling av marmor och kalksten, lättbetongtillverkning (Ytong), kalkbränning (jordbruks- och byggnadskalk), distribution av elektrisk energi samt jordbruk. Tillverkningsvärdet uppgår till ca 11.000.000 kr. årligen. Sammanlagda aktiekapitalet för de olika bolagen 3.150.000 kr.

- KYJ ånglok
- KYJ diesellok

Jag vill lägga till följande på denna sida: