Kumla - Yxhults Järnväg - KYJ. Ånglok

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
KYJ 11
KMV1883YXHULT. Pris 8.500 kr. Öknamn Lusa. Sålt 1901 till Frövifors Bruks AB. Skrotat.
KYJ 22
Nohab1893Slopat 1924.
KYJ 33 Nohab1889Köpt 1914 från SJ Pb 378. Skrotat.
KYJ 44
Henschel1923Skrotat 1959 av Nejmans Exportafffär, Trollhättan.
KYJ 55 Black1887Köpt 1930 från Stockholms Gasverk (ex. SJ Qå 447). Skrotat 1936 i Arboga.
KYJ 66
Nohab1910Köpt 1937 från WbÄJ 3. Sålt 1944 till Frövifors Bruks AB. Skrotat 1962.
KYJ 77
Motala1901Köpt 1945 från Maskinförmedling AB, Linköping (ex. SJ L22 1672). Skrotat 1959.
KYJ 88 Motala1908Köpt 1959 från NBJ 4. Skrotat 1964 i Hällabrottet.
KYJ 99
Falun1914Köpt 1958 från SJ S10 1732. Sålt 1964 till skrot till Järlströms, Örebro. Skrotat 1964 i Hällabrottet.

Jag vill lägga till följande på denna sida: