Inlandsbanan AB - IBAB. Historia och lok översikt

Inlandsbanan AB

Första delen av Inlandsbanan (Östersund - Ulriksfors) öppnades år 1912 och följande åren öppnades fler och fler delsträckor. Det skulle dock ta många år att slutföra bygget och först 1937 var sista delsträckan klar. Hela Inlandsbanan från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr blev totalt 1 288 kilometer lång
Syftet med Inlandsbanan var en inre stambana, som skulle stärka näringslivet i norra och mellersta Sverige, men avstånden var för långa för att ha annan industri än sådan, som baserades på lokala råvaror. Under årens lopp kom både person- och godstrafiken att minska successivt.
På 1960-talet blev en del av Inlandsbanan ombyggd så att den kom att gå genom Filipstad och inte genom glesbygden längre österut.
Avregleringarna i början av 1990-talet gjorde att 15 kommuner utmed banan år 1993 kunde gå samman och överta den då nedläggningshotade Inlandsbanan från SJ. För detta ändamål bildades Inlandsbanan AB, som har såväl nyttjanderätt som ansvar för banan. Sommartid trafikeras Inlandsbanan med turisttrafik Mora-Gällivare, och sträckan Sveg - Östersund med ordinarie persontåg året om på helgerna.
Förutom själva banan har företaget i sin ägo eget lokstall och verkstad i Östersund samt olika fordon för att kunna bedriva trafik. Ägarkommunerna vill att Inlandsbanan AB verkar för en positiv utveckling av gods- och persontrafiken på Inlandsbanan, vilket i sin tur öppnar förutsättningarna för utveckling i inlandet. Med Inlandsbanans historiska räls som ryggrad har Inlandsbanan AB bildat dotterbolaget Inlandsbanan Turism AB, som har i uppdrag att producera, marknadsföra och sälja Inlandsbanans turisttrafik. Försäljningskanalen för den nya verksamheten kommuniceras genom Inlandsbanan Turism och riktar sig till kunder i Sverige och i utlandet samt också till researrangörer i utlandet.
Inlandsgods AB (IGAB) etablerades 2001 men gick konkurs redan 2003. År 2016 togs beslut om att organisera om koncernen, för att renodla verksamheterna i de olika bolagen. Samtliga kvarvarande järnvägsfordon såldes till dotterbolaget Inlandståg AB (ITAB).

- IBAB ånglok
- IBAB diesellok

Länk: Inlandsbanan.se

Jag vill lägga till följande på denna sida: