Kristianstad - Hässleholm Järnvägar - CHJ. Historia och lok översikt

Kristianstad - Hässleholm Järnvägar

Södra stambanan började byggas genom Skåne i mitten av 1850-talet och det dröjde inte länge förrän Kristianstadsborna fick intresse av att sammanbinda Kristianstad med den nya banan. Staten kunde dock inte bidra med några pengar och banan fick därför bli privatfinansierad med staden Kristianstad som största aktieägare och år 1863 bildades bolaget Christianstad - Hessleholms Jernväg (CHJ). 2 februari 1864 började man bygga och 29 juli 1865 kunde Kristianstad - Hässleholm Järnväg invigas med både den danske och svenske kungen närvarande som bevis på den betydelse staden haft genom historien. Dagen efter öppnades linjen för trafik. Claes Adelsköld var den som byggde banan och ritade stationshusen. I Kristianstad byggdes ett tvåvånings stationshus i tegel, med banhall. I Vinslöv och Önnestad byggdes en och en halvvånings stationshus i tegel. De övriga, Karpalund, Göinge Fridhem, Ignaberga, Attarp och Röinge var hållplatser med tillhörande banvaktsstuga.

CHJ kom att bli det dominerande järnvägsbolaget i Kristianstad och övertog 1906 Christianstad-Åhus Järnväg (CÅJ). CHJ tog även detta år över Kristianstad-Immelns Järnväg (KIJ). Efter övertagandet av KIJ byggde CHJ vidare på linjen Glimåkra-Älmhult, som invigdes den 31 juli 1909 med stationerna Östaröd, Boalt, Kräbbleboda, Hultaberg, Loshult och Älmhult. 1906 blev också året, då bolaget döpte om sig till Kristianstad-Hässleholms Järnvägar.
Under 1920-talet ökade konkurrensen om persontrafiken från privata busslinjer. Här köpte CHJ in vissa linjer och startade 1927 egen vägbusstrafik. Samma år började man trafikera Åhuslinjen med en motorvagn och nya hållplatser öppnades vid bl.a. Läroverket och Hammarspynt. Motorvagnen kördes även som pendeltåg mellan Kristianstad och Ekenabben.

Östra Skånes Järnvägar (ÖSJ) drabbades hårt av den begynnande bil- och busstrafiken och den 1 juli 1936 övertog CHJ (Kristianstad-Hässleholms Järnvägar) ÖSJ (Östra Skånes Järnvägar). Alla CHJ:s linjer fick nu samlingsnamnet Kristianstadsbanorna. CHJ började omedelbart, samma år, att rationalisera linjenätet och den 1 juli lades all trafik ner på linjen Karpalund-Skepparslöv, persontrafiken på linjen Tollarp-Östra Vram och all trafik mellan Östra Vram och Åhus. ÖSJ:s station i Åhus lades också ner. Åhus Hamn övertog namnet och blev den enda stationen i Åhus. CHJ ägde nu sex järnvägslinjer och alla trafikerade Kristianstad. CHJ var därmed det dominerande järnvägsbolaget i Kristianstad. Imperiet varade dock inte så länge - 1944 förstatligades CHJ och SJ (Statens Järnvägar) blev nya ägare. Genom åren kom de flesta järnvägarna att läggas ner, men Kristianstads första järnvägslinje Kristianstad - Hässleholm trafikeras än i dag, 150 år senare. Även järnvägslinjerna Kristianstad - Sölvesborg och Kristianstad - Åhus lever kvar.

Ur Nordisk familjebok 1911
Kristianstad-Hässleholms järnvägar (sign. C. H. J.), som egas och trafikeras af Kristianstad - Hässleholms järnvägsaktiebolag, utgöras af de normalspåriga (1,435 m.) järnvägslinjerna Kristianstad - Hässleholm i nordvästlig riktning från Kristianstad, Kristianstad - Immeln - Glimåkra - Elmhult i nordlig riktning och Kristianstad - Åhus Hamn i sydöstlig, med en sammanlagd längd af 115,4 km., hvaraf 110,7 km. äro belägna inom Kristianstads och 4,7 km. inom Kronobergs län. Urspr, tillhörde endast den förstnämnda af dessa linjer under namn af Kristianstad - Hässleholms järnväg, 30 km., bolaget, men 1 jan. 1906 kommo i dess ego jämväl den Kristianstad - Åhus järnvägsaktiebolag tillhöriga Kristianstad - Åhus järnväg, 17 km., som redan förut trafikerats af Kristianstad - Hässleholms järnväg, och Kristianstad - Immelns järnväg mellan Kristianstad och Glimåkra, 40 km., tillhörig Kristianstad - Immelns järnvägsaktiebolag samt 29 juli 1909 linjen Glimåkra - Elmhult, 28 km. Vid Hässleholm står järnvägskomplexen i förbindelse med Södra stambanan, Hälsingborg -Hässleholms och Hässleholm - Markaryds järnvägar, i Elmhult med Södra Stambanan och Sölvesborg - Olofström - Elmhults järnväg, i Karpalund och Åhus Hamn vid Östersjön med Östra Skånes järnvägar, som jämväl trafikera sträckan Karpalund - Kristianstad, 4,6 km., och i Kristianstad med den i järnvägskomplexen Blekinge kustbanor ingående Sölvesborg - Kristianstad järnväg, som ensam af alla anslutande järnvägar är smalspårig (1,067 m.). Linjen Kristianstad - Hässleholm öppnades för trafik i aug. 1865, Kristianstad - Immeln i dec. 1885, Immeln - Sibbhult i maj och Sibbhult - Glimåkra i sept. 1886, Glimåkra - Elmhult i juli 1909 och Kristianstad - Åhus Hamn i maj 1886. Vid 1909 års slut utgjorde bokförda byggnadskostnaden 4,972,194 kr., hvaraf för rullande materiel 1,143,011 kr., aktiekapitalet 1,712,000 kr. och reservfonden 675,000 kr. Järnvägsbolagets styrelse har sitt säte i Kristianstad.

- CHJ ånglok
- CHJ motorlok

Länker:
Wikipedia
Kristianstadvykort.se
Zaramis.se

Järnvägsböcker

Karlstad Östra station

Karlstad Östra station
Pris 420 kr.

Läs mer
Hectorrail
Sänd in bilder

Jag vill lägga till följande på denna sida: