Kristianstad - Åhus Järnväg - CÅJ. Historia och lok översikt

Kristianstad - Åhus Järnväg

1865 öppnades Kristianstads första järnväg - CHJ - mellan Hässleholm och Kristianstad och strax därefter fanns det tankar på en förlängning av banan till Åhus. Handelsmännen som hade starka intressen i pråmbolaget, ansåg att båt- och pråmtrafiken var tillräcklig och var inte intresserade av konkurrens.
Det dröjde ända till 1884 innan Christianstad - Åhus jernvägs AB - CÅJ - kunde bildas och arbetet med banan började. Järnvägen lades på den Engelska banken, som uppkom då Nosabysjön torrlades och öppnades för allmän trafik 19 maj 1886. Grannbanan Kristianstad - Hässleholm järnväg (CHJ) åtog sig att trafikera den 17 kilometer långa banan med sin materiel och 1 januari 1906 tog CHJ Över Kristianstad - Åhus järnväg helt.

Christianstad - Åhus jernväg byggdes med klena spår: 17 kg/m, vilket var det näst klenaste man använt för normalspår i Sverige. Några egna stationer anlades varken i Kristianstad eller Åhus, där man till en början försökte upprätta samarbete med Gärds härads järnväg (Everöd-Åhus). Detta lyckades dock inte varför man öppnade "Åhus hamn" - först i godsmagasinet 1898, senare i eget stationshus.
Från CHJ stationen Kristianstad gick Åhusbanan till Hammars station och därefter följde Håslövs lastplats, Viby station, Herkules lastplats, Rinkaby station, Horna station, Horna lastplats och Åhus Hamn.

Tågtätheten var inte stor i slutet på 1800-talet. Enligt Sydsvenska Kommunikations-tabellen sommaren 1898 gick 3 tåg dagligen på Åhusbanan i vardera riktningen. Några tåg medförde postkupé, där postens personal, en postiljon, sorterade post under tågets gång och utväxlade post vid stationerna. Persontrafiken var ganska stor, framför allt på sommaren, då speciella badtåg kördes. Redan på 1890-talet hade man anlagt en hållplats vid Åhusbaden, som fick namnet Villastationen. Godstrafiken utvecklades som man väntat sig. Betydelsefull var samtrafiken med den samtidigt tillkomna privatbanan Kristianstad - Immelns järnväg (KIJ), som skickade timmer och granit till hamnen i Åhus för vidare export.

Länkar:
Wikipedia
Järnväg.net
Viby i gamla tider
Kristianstadvykort.se
Kristianstadsbanorna.se

Jag vill lägga till följande på denna sida: