Göteborg - Borås Järnväg - GBJ. Historia och lok översikt

Göteborg - Borås Järnväg

1890 lämnade inflytelserika personer i Göteborg förslag på en järnväg som skulle gå mellan Göteborg och Borås. På den tiden hade Borås redan en smalspårig järnväg norrut till Herrljunga (BHJ) på Västra stambanan och en normalspårig järnväg söderut till Varberg (WBJ). I planen ingick att stationen i Göteborg skulle bli gemensam med Bergslagernas järnvägars station samt att Göteborg - Hallands Järnvägs spår skulle användas fram till Almedals station, en längd av 5 km.

Koncession beviljades 22 maj 1891 och sedan aktieteckning skickats ut till intresserade, kallades till möte den 28 juli 1891, där Göteborg - Borås Järnvägsaktiebolag (GBJ) konstituerades. Bolagets kapital kom främst från intressenter i Göteborg, där staden själv tecknade 0,5 miljoner kr av totalt 2,6 miljoner kr. Bolaget sökte statslån vilket inte beviljades.

Med Bergslagernas Järnvägar (BJ) tecknades avtal om att få använda bolagets station i Göteborg. Med Skåne - Hallands Järnväg (SHJ) tecknades avtal om att få trafikera spåret från Göteborg till Almedal samt anslutning till Almedals station. Med Varberg - Borås Järnväg (WBJ) tecknades avtal om gemensamt utnyttjande av WBJ-stationen Borås Nedre. Denna station genomgick en omfattande utbyggnad med bl a ett nytt stort stationshus och många nya spårmeter.

Den 66,8 km långa Göteborg - Borås Järnväg byggdes på entreprenadkontrakt av kaptenen i Väg- och vattenbyggnadskåren C G Borgström och öppnade för allmän trafik den 15 december 1894. Största tillåtna hastighet på banan var 60 km/t. Som dragkraft köpte GBJ fem stycken tenderlokomotiv från Nydqvist & Holm i Trollhättan. Desutom köptes åtta personvagnar, tre post- och personvagnar samr 109 stycken godsvagnar.

Från BJ-stationen i Göteborg använde GBJ Skåne - Hallands Järnvägs spår fram till grenstationen Almedal. Därefter följde Mölndal Övre, Pixbo, Mölnlycke, Långenäs, Landvetter, Snåkered, Härryda, Hindås, Rävlanda, Forssa, Bollebygd, Hultafors, Sandared, Sjömarken fram till WBJ stationen Borås Nedre.

Från början hade man en överenskommelse med BJ, att de skulle sköta förvaltningen av GBJ men 1904 ingick man i en ny förvaltning tillsammans med Borås - Alvesta Järnväg (BAJ) under namnet Göteborg - Borås - Alvesta Järnväg, GBAJ. Under åren utökades GBJ med flera stationer, mera rullande materiel, mera personal och flera dagliga tåg. 1930 flyttades persontrafikken i Göteborg till Statens Järnvägars station, Göteborg Central. För att minimera den kostsamma ångdriften beslöts det att elektrifiera GBJ och elektrisk drift togs i bruk 18 juni 1936. Nio ellok köptas från ASEA följt av ytterligare ett ellok 1939.

I Sverige, liksom i den övriga världen, rådde i början av 1930-talet en allmän depression, vilket satte de enskilda järnvägarna i en prekär ekonomisk situation. Efter två statliga utredningar om de enskilda järnvägarnas framtid föreslog regeringen i en proposition med rubriken "Enhetliggörande av det svenska järnvägsnätet", den 3 mars 1939 förstatligande av det svenska järnvägsnätet. Den 17 maj 1939 tog Riksdagens två kamrar beslutet. Förstatligandet skulle ske utan tvång genom frivilliga uppgörelser med ägarna så Göteborg - Borås Järnväg och Borås - Alvesta Järnväg övertogs av staten 1 juli 1940 och införlivades i Statens Järnvägars organisation.

- GBJ ånglok
- GBJ el- och diesellok

Länkar:
Historiskt.nu
Järnvag.net

Jag vill lägga till följande på denna sida: