Lund - Trelleborg Järnväg - LTJ. Historia och lok översikt

Lund - Trelleborg Järnväg


Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
LTJ 11 Beyer1874AGARDH.
LTJ Motala1881ANNA. Uthyrd 1883-85 till SbhJ. Sålt 1885 till SbhJ 1.
LTJ 22 Beyer1874TRELLEBORG.
LTJ 33 Beyer1875TROLLE.
LTJ 44 Beyer1876AHLSTAD.
LTJ 55 Atlas1886Namn: AKTIV. Sålt 1913 til KTJ 5.
LTJ 66 Nohab1892Namn: LUND.
LTJ 77 Nohab1895Namn: WRANGEL.
LTJ 88 Nohab1907
LTJ 99 Nohab1907
LTJ 1010 Motala1911Omlittererades 1919 till LLTJ L1 10.
LTJ 1111 Motala1912Omlittererades 1919 till LLTJ L1 11.
LTJ 1212 Motala1913Omlittererades 1919 till LLTJ L1 12.
LTJ 1313 Motala1913Omlittererades 1919 till LLTJ L1 13.

Jag vill lägga till följande på denna sida: