KTJ ånglok


Tillverkat av Aktiebolaget Atlas, Stockholm, Sverige 1886. Tillv.nr. 3.
Köpt 1913 från LTJ 5. Uthyrt 1934-36 till Hököpinge Sockerbruk. Skrotat 1936.

Längd:
 
Tjänstevikt:
 
Mat. vikt:
 
Tendervikt:
 
Ångtryck:
 
Drivhjuls Ø:
 
Kol:
 
Vatten:
 
Hastighet:
 
 
   
 
   
 
   
SJ Hg 773

Jag vill lägga till följande på denna sida: