Ängelholm - Klippan Järnväg - EKJ - Pyttebanan. Diesellok, ellok, och motorvagnar

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
EKJ  1 1
DEVA1915Dieselelektrisk motorvagn. 2,3 liters 6-cyl Atlas dieselmotor. 2:a och 3:a klass. Resgodsutrymme. Sålt 1928 til HHJ 50.

Jag vill lägga till följande på denna sida: