Ängelholm - Klippan Järnväg - EKJ. Historia och lok översikt

Ängelholm - Klippan Järnväg (Pyttebanan)

Mars 1902 bildades vid ett sammanträde i Ängelholm bolaget Engelholm - Östra Ljungby Järnvägsaktiebolag. Arbetet med att bygga den 19 km långa bana började omedelbart och järnvägen öppnades för allmän trafik den 1 december 1904. Denna första linje - EÖLJ - utgick från Ängelholms Centralstation och gick till Östra Ljungby, där man kunde byta till Skåne - Smålands järnväg (SSJ) för fortsatt färd mot Värnamo eller Helsingborg.
Snart byggdes det vidare på banan. Bolaget ändrade namn till Engelholm - Klippans Järnvägsaktiebolag (EKJ) och den 1 maj 1907 öppnades denna sista bandelen på 8 km till Klippan för trafik. Ängelholm - Klippan Järnväg var nu 27,5 km lång och tillät en högsta hastighet av 50 km/tim.
Som dragkraft köpte man 1903 ett ånglok av Helsingborgs Mekaniska Verkstad och år 1904 och 1907 ytterligare 2 lok. Bolaget hamnade snabbt i svårigheter och rekonstruerades 1908 som Ängelholm - Klippans Nya Järnvägsaktiebolag med Ängelholms stad som största aktieägare. Persontrafiken blev aldrig särskilt omfattande och under de bästa åren gick dagligen 12 persontåg och två godståg. Godstrafiken omfattade bland annat transport av sockerbetor till sockerbruket i Ängelholm samt frakter till och från bruket i Klippan och längs linjen till en kvarn, en spiksmedja och en snickerifabrik.
År 1915 infördes drift med dieselmotorvagn men ekonomin blev inte bättre. Ängelholms stad fick flera gånger ställa borgen och låna ut pengar och 1927 var konkursen ett faktum. Ängelholms stad köpte banan och först var tanken att snarast lägga ner trafiken, men detta ändrades snart. Hälsingborg - Hässleholms järnväg (HHJ) - köpte lok och vagnar och arrenderade banan från 1928.
Ängelholm - Klippans Järnväg utgick från SJ stationen i Ängelholm och därefter följde Ängelholm Värn, Munkaågård, Munkaljungby, Skälderhus, Åsbo-Össjö, Källna, Östra Ljungby och Gråmanstorp fram till Klippans station på Hälsingborg - Hässleholms järnväg.

- EKJ ånglok
- EJK motorvagn

Länkar:
Skånes Nordvästpassage
Pyttebanan

Jag vill lägga till följande på denna sida: