Stockholm - Nynäs Järnväg - SNJ. Ånglok

Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SNJ 11 Nohab1900
SNJ Cd 1Cd 1 Motala1903Köpt 1937 från SJ Cd 747. Skrotat 1950.
SNJ 22 Nohab1900Sålt 1945 till SKF/Hellefors Bruks AB 1. Slopat 1957.
SNJ 22 ASJ-F1919Omlittererades 1952 från SNJ 12. Skrotad 1960.
SNJ 33 Nohab1900Sålt 1945 till SKB/Domnarvets järnverk. Skrotat 1950.
SNJ 44 Nohab1905
SNJ 44 Manning1864Köpt 1899 från NOJ 10.
SNJ Cd 4Cd 4 Nohab1892Köpt 1933 från SJ Cd 419. Skrotat 1956.
SNJ 55 Nohab1906
SNJ 55 Nasmyth1875Köpt 1899 från SJ Va 289. Skrotat 1902.
SNJ Cd 5Cd 5 Nohab1899Köpt 1933 från SJ Cd 562. Skrotat 1956.
SNJ 66 Motala1910
SNJ Fb 6Fb 6 Beyer1865Köpt 1903 från Carl Ström, Stockholm (ex. SJ Fb 69). Skrotat.
SNJ 77 Motala1910
SNJ 88 Motala1900Köpt 1943 från TGOJ N 88. Slopat 1965. Skrotat 1966 i Vislanda.
SNJ 99 Peckett18991899 från entreprenör Geo Thomas & Co till Nydqvist & Holm 9. Sålt 1900 till SNJ. Sålt 1904 till Korsnäs, Bomhus.
SNJ 99 Motala1904Köpt 1944 från ÖSJ 7. Skrotat 1957 i Vislanda.
SNJ 1212 ASJ-F1919Köpt 1947 från BJ B3 129. Omlittererades 1952 till SNJ 2.

Jag vill lägga till följande på denna sida: