Östra Skånes Järnvägar - ÖSJ. Historia och lok översikt

Östra Skånes Järnvägar


Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
ÖSJ  1 1Nohab18811898 från GJ 1. Slopat 1914.
ÖSJ 22 Nohab18831898 från GHJ 2. Sålt 1900 till Maltesholms Cement AB 1. Skrotat 1931.
ÖSJ  3 3Nohab18851898 från GJ 3. Skrotat 1934.
ÖSJ 44 Nohab18851898 från HKJ 1. Littera B. 1935 till CHJ 24.
ÖSJ 55 Nohab18861898 från HJK 2. Skrotat 1935.
ÖSJ 66 Nohab18861898 från HJK 3.
ÖSJ  7 7Motala18931898 från GJ 4.
ÖSJ 88 Motala18951898 från HJK 4. Skrotat 1935.
ÖSJ E 9E 9 Nohab18971898 från EHJ 9. 1935 till CHJ 29.
ÖSJ E 10E 10 Nohab18981898 från GJ 10. 1935 till CHJ 30.
ÖSJ E 11E 11 Nohab18981898 från HTJ 1. 1935 till CHJ 31.
ÖSJ 1212 Black1899Köpt 1900 från Nohab. Skrotat 1936.
ÖSJ J 13J 13 Nohab1885Köpt 1909 från SJ VKBf 493. Sålt 1935 till CHJ 33.
ÖSJ G 14G 14 Nohab19001935 till CHJ 34.
ÖSJ G 15G 15 Nohab19001935 till CHJ 35.
ÖSJ G 16G 16 Nohab19001935 till CHJ 36.
ÖSJ G 17G 17 Nohab19001935 till CHJ 37.
ÖSJ H 18H 18 Motala19011935 till CHJ 38.
ÖSJ H 19H 19 Motala19011935 till CHJ 39.
ÖSJ K 20K 20 Motala1878Köpt 1912 från SJ Kb 245. Skrotat 1923.
ÖSJ J 21J 21 Motala1914Sålt 1935 till CHJ 41.
ÖSJ 2222 Ljunggrens19041916 från HHyJ 4. Littera B. 1935 till CHJ 42.
ÖSJ K 23K 23 Motala1878Köpt 1916 från SJ Kb 248. Skrotat 1926.
ÖSJ N 24N 24 Nohab1919Sålt 1935 till CHJ 44.
ÖSJ K2 25K2 25 Motala1885Köpt 1918 från SJ Kc5 333. Skrotat 1934.
ÖSJ N 26N 26 Motala1920Sålt 1935 till CHJ 46.
ÖSJ JJ Nohab1885Köpt 1909 från SJ VKBf 494. Skrotat 1937.

Jag vill lägga till följande på denna sida: