Sala - Gysinge - Gävle Järnväg - SGGJ. Historia och lok översikt

Sala - Gysinge - Gävle Järnväg


Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SGGJ 11 Nohab1900
SGGJ 22 Nohab1900
SGGJ 33 Nohab1900
SGGJ 44 Nohab1900
SGGJ 55 Nohab1900
SGGJ 66 Nohab19081937 till SJ SGG 1526.
SGGJ 1010 Nohab1905
SGGJ 1111 Nohab1904Köpt 1935 från SJ KS 1476. Slopat 1937. Skrotat 1938 i Vislanda.
SGGJ 2323 Sharp1876Köpt 1934 från SWB 23.

Jag vill lägga till följande på denna sida: