Dala - Hälsinglands Järnväg - DHdJ. Historia och lok översikt

Dala - Hälsinglands Järnväg

Redan 1875 lämnade den senare så berömde järnvägsbyggaren Clas Adelsköld två förslag på en järnväg som skulle gå mellan Rättvik och Stugsund. Inget av dem blev verklighet den gången och frågan blev vilande under några år. Under 1880-talet presenterades ett nytt förslag med utgångspunkt ur Clas Adelskölds idéer men inte heller den här gången kom något bygge igång.
År 1893 väcktes frågan igen - den här gången med den skillnaden, att banan skulle utgå från Orsa istället och nu bildades ett företag med namnet Dala-Helsinglands Järnvägsaktiebolag med bl.a. greve Walter von Hallwyl på Ljusne-Woxna AB som drivande kraft.

Den 11 oktober 1895 lämnade Kunglig Majestät äntligen koncession till byggande av en bana mellan Orsa, Skattungbyn och Bollnäs. 1 juni 1897 påbörjas bygget både från Orsa och Bollnäs och i november 1899 etablerades allmän drift med ett dagligt tågpar mellan Bollnäs och Voxna. Bandelen Voxna - Orsa öppnades 1900 och en 3 km lång sidolinje från Göringen till Dalfors öppnades 1902.
Den 23 augusti 1902 hålls den officiella invigningen av hela den 121 kilometer långa Dala - Hälsinglands Järnväg (DHdJ) med lunch i Orsa och middag på Järnvägshotellet i Bollnäs.

Av rullande materiel beställdes inför öppningen 4 ånglok från Nydqvist & Holm i Trollhättan, 11 personvagnar från Aktiebolaget Atlas i Stockholm och 140 godsvagnar från Vagnfabriks-aktiebolaget i Södertälje. 1902 inköptes en begagnad ångspårvagn från Stockholms Södra Spårvagnsaktiebolag för 2 000 kronor.

Från SJ-stationen i Bollnäs på norra stambanan gick Dala - Hälsinglands Järnväg till Sunnerstaholms hållplats och därefter följde Freluga station, Sörängs station, Runemo station, Alfta station, Viksjöfors station, Ovanåkers station, Edsbyns station, Älmeskullens hållplats, Homna hållplats, Voxna hållplats, Tungsens hållplats, Åssjöbo hållplats, Göringens Hållplats, (Dalfors station - slutpunkt på bibanan från Göringen), Östanviks hållplats, Furudals station, Skattungssjöns hållplats, Skattungbyns station, Mässbackens station, Kallholsfors hållplats, Stackmora hållplats fram till Orsa station på Falun-Rättvik-Mora Järnväg (senare GDJ).

1917 arrenderade man ut banan till SJ under 10 år som en del av järnvägsförbindelsen Kristinehamn - Orsa - Bollnäs och 1927 köpte staten hela Dala - Hälsinglands Järnväg.

Persontrafiken lades ner 1971 och man försökte in i det längsta att behålla godstrafiken med nya privata operatörer som Dalatåg AB och Woxna Express. Sträckan Furudal–Orsa förvaltas idag av Inlandsbanan AB.
Företagsnamnet Dala-Hälsinglands Järnväg togs 1988 upp av en museiförening: Föreningen Dala-Hälsinglands Järnväg.

Ur Nordisk familjebok 1906:
Dala - Hälsinglands järnväg (sign. D. Hd. J.), som tillhör Dala - Hälsinglands järnvägsaktiebolag, är bredspårig (1,435 m.) och utgöres af den 118 km. långa hufvudlinjen mellan Bollnäs station vid Norra stambanan och Orsa station vid Gäfle - Dala järnväg samt en 3 km. lång sidobana från Göringen till Dalfors. Sträckan Bollnäs - Voxna öppnades för trafik 4 nov. 1899 och sträckan Voxna - Orsa 18 jan. 1900 samt sidobanan 1 maj 1902. Byggnadskostnaden, inklusive rullande materiel, uppgick 31 dec. 1905 till 4,193,225 kr. Järnvägsbolagets styrelse har sitt säte i Bollnäs. Aktiekapitalet är 2,775,500 kr., hvaraf 1,000,000 kr. preferensaktier.

Länkar:
Historiskt.nu
Jarnvag.net
DHdJ.se
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
DHdJ 11
Nohab1898Pris 49 550 kr. Ombyggd 1916 av Nohab till överhettarlok. 1927 till SJ DHa 1478.
DHdJ 22
Nohab1898Pris 49 550 kr. Ombyggd 1910 av Nohab till överhettarlok. 1927 till SJ DHa 1479.
DHdJ 33
Nohab1898Pris 49 550 kr. Ombyggd 1911 av Nohab till överhettarlok med vakuumbroms. 1927 till SJ DHa 1480.
DHdJ 44
Nohab1898Pris 49 550 kr. Ombyggd 1915 av Nohab till överhettarlok med vakuumbroms. 1927 till SJ DHa 1481.
DHdJ 55
Nohab1910Vakuumbroms. 1927 till SJ DHb 1482.
DHdJ 66 Motala1887Köpt 1912 från SJ Da2 353. Vakuumbroms. Sålt 1917. Skrotat 1918.
DHdJ 77 Stephenson1872Köpt 1897 för 7 000 kronor från HdSJ 7 som byggnadslok. Slopat 1912. Skrotat 1913.

Järnvägsböcker

Ta tåget : på spåret genom historien, samtiden och framtiden

Ta tåget : på spåret genom historien, samtiden och framtiden
Pris 229 kr.

Läs mer
SJ E 1153

Jag vill lägga till följande på denna sida: