SJ ellok

SJ littera Ud

SJ Littera Ud
848-872

(Tillbaka till listan)

KJ 137 banmotor. Multipeldrift innan 1975. Loken var en förbättring av tidigare levererade Ub-lok och gjorda för tyngre växling. Huvudsakliga skillnader var en extra motviktsaxel, utrustning för multipelkörning, rullager istället för glidlager och bättre isolerad hytt. Huvarna var nära identiska med senare levererade Ub-lok. Motorn KJ 137 byttes senare på de flesta loken till KJC 137 på 920 kW. Ursprunglig färgsättning var brun. Ud 865 målades i slutet av 80-talet röd i samband med prov av utrustning för krypkörning. Ud 864, 865, 866, 868 och 870 förbereddes i början av 70-talet för inbyggnad av automatkoppel med ny längd över buffertar 10700 mm. Ud 864 och 868 försågs med automatkoppel typ SA3 för växling av malmvagnar.
Ud 848–853, 855–861, 867, 870 och 871 moderniserades under 90-talet och fick nytt littera Uf (870 återfick då ursprunglig längd). Kvarvarande lok är museiloken Ud 854 i Gävle, Ud 868 i Luleå samt reservdelsloket Ud 872 hos Euromaint i Notviken. Uf 848, 849 och 851 finns kvar avställda hos Euromaint i Notviken, medan Uf 860 är sista driftslok och används av ISS Trafficare i Hagalund (FGE).

Effekt:
620 kW
Längd:
9,6 m.
Axelföljd:
C
Tjänstevikt:
50 ton
Hastighet:
60 km/h
Antal:
25 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ littera UdUd 848ASEA1955KJC 137 motor på 720 kW. från 19xx. Hagalund 1973-78. Malmö 1981-87. Ombyggt 1991 till SJ Uf 848.
SJ littera UdUd 849ASEA1955KJC 137 motor på 720 kW. från 19xx. Hagalund 1973-87. Ombyggt 1991 till SJ Uf 849.
SJ littera UdUd 850ASEA1955KJC 137 motor på 720 kW. från 19xx. Hagalund 1973-87. Ombyggt 1991 till SJ Uf 850.
SJ littera UdUd 851
ASEA1955Boden 1970. Avesta 1973-75. Luleå 1978-87. Ombyggt 1991 till SJ Uf 851.
SJ littera UdUd 852ASEA1955KJC 137 motor på 720 kW. från 19xx. Sävenäs 1973. Norrköping 1975-78. Kiruna 1981. Luleå 1984-87. Ombyggt 1990 till SJ Uf 852.
SJ littera UdUd 853
ASEA1955Mellerud 1969. Uddevalla 1973. Luleå 1975. Hagalund 1978. Malmö 1981-88. Ombyggt 1991 till SJ Uf 853.
SJ littera UdUd 854ASEA1955KJC 137 motor på 720 kW. från 19xx. Sävenäs 1973. Norrköping 1975-84. Nässjö 1987. Slopat 1994 och överlämnat til Sveriges Järnvägsmuseum.
SJ littera UdUd 855ASEA1955KJC 137 motor på 720 kW. från 19xx. Boden 1973-78. Malmö 1981-87. Ombyggt 1990 till SJ Uf 855.
SJ littera UdUd 856ASEA1955KJC 137 motor på 720 kW. från 19xx. Hagalund 1973-87. Ombyggt 1991 till SJ Uf 856.
SJ littera UdUd 857ASEA1955KJC 137 motor på 720 kW. från 19xx. Ånge 1973. Boden 1975-81. Luleå 1984-87. Ombyggt 1990 till SJ Uf 857.
SJ littera UdUd 858ASEA1955KJC 137 motor på 720 kW. från 19xx. Ånge 1973-75. Hagalund 1978-87. Ombyggt 1991 till SJ Uf 858.
SJ littera UdUd 859ASEA1955KJC 137 motor på 720 kW. från 19xx. Boden 1973-78. Malmö 1981-87. Ombyggt 1990 till SJ Uf 859.
SJ littera UdUd 860
ASEA1955KJC 137 motor på 720 kW. från 19xx. Luleå 1973-75. Kiruna 1978-80. Malmö 1981-87. Ombyggt 1991 till SJ Uf 860.
SJ littera UdUd 861
ASEA1955Sävenäs 1973. Norrköping 1975-85. Nässjö 1987. Ombyggt 1991 till SJ Uf 861.
SJ littera UdUd 862ASEA1955Luleå 1973-78. Hagalund 1981-87. Slopat 1994. Skrotat 1994.
SJ littera UdUd 863ASEA1955Luleå 1973. Mellerud 1975. Luleå 1978-81. Kiruna 1984-87. 1996 till MTAB Ud 863.
SJ littera UdUd 864ASEA1955Ombyggt ca 1972 med automatkoppel typ SA3 med ny längd över bufferter 10,7 m. Kiruna 1973-87. 1996 till MTAB Ud 864.
SJ littera UdUd 865
ASEA1955Förbereddes ca 1972 för inbyggnad av automatkoppel med ny längd över bufferter 10,7 m. Kiruna 1973-87. Ny motor 1976 med effekt 620 kW. Lackerad röd ca 1988. Gällivare 1994. Kiruna 1996. 1996 till MTAB Ud 865.
SJ littera UdUd 866
ASEA1955Ervalla 1953. Förbereddes ca 1972 för inbyggnad av automatkoppel med ny längd över bufferter 10,7 m. Kiruna 1973-87. Slopat 1992/93.
SJ littera UdUd 867ASEA1955KJC 137 motor på 720 kW. från 19xx. Luleå 1973-81. Borlänge 1984-87. Ombyggt 1991 till SJ Uf 867.
SJ littera UdUd 868
ASEA1956Omb ca 1972 med automatkoppel typ SA3 med ny längd över bufferter 10,7 m. KJC 137 motor på 720 kW. från 19xx. Kiruna 1973-87. 1996 till MTAB Ud 868.
SJ littera UdUd 869ASEA1956KJC 137 motor på 720 kW. från 19xx. Kiruna 1973-81. Borlänge 1984-87. Slopat 1993. Skrotat 1995.
SJ littera UdUd 870
ASEA1956Förbereddes 1971 för inbyggnad av automatkoppel med ny längd över bufferter 10,7 m. Kiruna 1971-81. Borlänge 1984-87. Ombyggt 1990 till SJ Uf 870.
SJ littera UdUd 871ASEA1956KJC 137 motor på 720 kW. från 19xx. Kiruna 1973-77. Norrköping 1978-84. Nässjö 1987. Ombyggt 1992 till SJ Uf 871.
SJ littera UdUd 872ASEA1956KJC 137 motor på 720 kW. från 19xx. Boden 1973. Ånge 1975. Hagalund 1978-84. Borlänge 1987. Omlittererades 1994 till SJ Qzz 944 0 135. Notviken 1997. 2001 till EuroMaint AB, Notviken.

Jag vill lägga till följande på denna sida: