SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1956. Tillverkningsnummer 1395.
Ombyggt 1990 från SJ Ud 870. Helsingborg 1991 och 97. Slopat 1997. Skrotat 2001 i Notviken.

Effekt:
720 kW
Längd:
9,6 m.
Axelföljd:
C
Tjänstevikt:
50,5 ton
Hastighet:
60 km/h
Antal:
14 st
 
   
 
   
SJ Uf 870

Jag vill lägga till följande på denna sida: