SJ ellok


Tillverkat av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, Västerås, Sverige 1955. Tillv.nr. 1392.
Ombyggt 1991 från SJ Ud 867. Hallsberg 1997. Slopat 1997. Skrotat 1998.

Effekt:
720 kW
Längd:
9,6 m.
Axelföljd:
C
Tjänstevikt:
50,5 ton
Hastighet:
60 km/h
Antal:
14 st
 
   
 
   
SJ Uf 867
SJ E3 1538

Jag vill lägga till följande på denna sida: