GJ 11


GJ 11 tillverkades av Nohab 1911. Tillverkningsnummer 969.
891 mm 1C-T2 ånglok för Gotlands Järnväg. Namn: POLHEM. 1948 till SJ L15p 3070.
Länk till Nydqvist & Holm AB - Bofors-Nohab AB, Trollhättan, Sverige

SJ Dm 1207

Jag vill lägga till följande på denna sida: