SWB ånglok


Tillverkat av Sharp Brothers, Manchester, England 1900. Tillverkningsnummer 4604.
Ombyggt 1935 från SWB L3 48. Ombyggt 1942 retur till SWB L3 48.

Längd:
 
Tjänstevikt:
 
Mat. vikt:
 
Tendervikt:
 
Ångtryck:
 
Drivhjuls Ø:
 
Kol:
 
Vatten:
 
Hastighet:
 
 
   
 
   
 
   
SJ D 339

Jag vill lägga till följande på denna sida: