SWB ånglok


Tillverkat av Sharp Brothers, Manchester, England 1900. Tillverkningsnummer 4604.
Littera H 1900-10. Littera L 1910-15. Ombyggt 1935 till SWB S 21. Ombyggt 1942 retur till L3 48. 1945 till SJ L25 1722.

Längd:
14,91 m.
Tjänstevikt:
41,7 ton
Mat. vikt:
38 ton
Tendervikt:
12 ton
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,41 m.
Kol:
4,6 ton
Vatten:
9,5 m³
Hastighet:
70 km/h
 
   
 
   
 
   

Jag vill lägga till följande på denna sida: