SJ ånglok

SJ Littera Sa

SJ Littera Sa (II)
938 … 1280

(Tillbaka till listan)

För persontåg över medellånga avstånd anskaffades 1908 en sexkopplad tanklokatyp med utvändiga cylindrar. Loktypen blev snabbt omtyckt och fram till år 1916 anskaffades 46 lok av denna typ. Från och med lok 1049 fick loken en större ångpanna och större förråd (vatten: 8 m2. Kol: 2,2 ton). Litterat förändrades 1916 till Sa och blev 1942 åter littera S. Sa 1280 och 1252 var 1916/1919-1922 försedda med kolpulvereldning. På 1930-talet såldes flera lok til olika privatbanor (CHJ, UVHJ, MSJ, TGOJ, L&HJ och CVJ) och samtliga utom TGOJ-loken återkom till SJ i samband med järnvägsförstatligandet och återfick sina gamla nummer. S 1054 hade 1937-38 ombyggts til tenderlok av UWHJ men loket återställdes 1946 til ursprungligt skick. Sista S-lok avställdes 1964.


Längd:
11,8 m.
Tjänstevikt:
60 ton
Mat. vikt:
47,4 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,53 m.
Kol:
2 ton
Vatten:
7 m³
Hastighet:
80 km/h
Antal:
46 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Sa 938Sa 938Motala1908Omlittererades 1916 från SJ S 938. Omlittererades 1942 till SJ S 938.
SJ Sa 939Sa 939Motala1908Omlittererades 1916 från SJ S 939. Omlittererades 1942 till SJ S 939.
SJ Sa 940Sa 940Nohab1908Omlittererades 1916 från SJ S 940. Sålt 1936 till TGOJ S3a 59.
SJ Sa 941Sa 941Nohab1908Omlittererades 1916 från SJ S 941. Sålt 1937 till CHJ 47.
SJ Sa 942Sa 942Nohab1908Omlittererades 1916 från SJ S 942. Sålt 1936 till TGOJ S3a 60.
SJ Sa 943Sa 943Falun1908Omlittererades 1916 från SJ S 943. Omlittererades 1942 till SJ S 943.
SJ Sa 944Sa 944Falun1908Omlittererades 1916 från SJ S 944. Omlittererades 1942 till SJ S 944.
SJ Sa 945Sa 945Falun1908Omlittererades 1916 från SJ S 945. Sålt 1937 till CHJ 48.
SJ Sa 946Sa 946Falun1908Omlittererades 1916 från SJ S 946. Omlittererades 1942 till SJ S 946.
SJ Sa 947Sa 947Falun1908Omlittererades 1916 från SJ S 947. Omlittererades 1942 till SJ S 947.
SJ Sa 1049Sa 1049Motala1910Omlittererades 1916 från SJ S 1049. Omlittererades 1942 till SJ S 1049.
SJ Sa 1050Sa 1050Motala1910Omlittererades 1916 från SJ S 1050. Omlittererades 1942 till SJ S 1050.
SJ Sa 1051Sa 1051Motala1910Omlittererades 1916 från SJ S 1051. Omlittererades 1942 till SJ S 1051.
SJ Sa 1052Sa 1052Motala1910Omlittererades 1916 från SJ S 1052. Omlittererades 1942 till SJ S 1052.
SJ Sa 1053Sa 1053Falun1910Omlittererades 1916 från SJ S 1053. Omlittererades 1942 till SJ S 1053.
SJ Sa 1054Sa 1054Falun1910Omlittererades 1916 från SJ S 1054. Sålt 1937 till UVHJ 21. Retur 1940 från UVHJ 21. Omlittererades 1942 till SJ S 1054.
SJ Sa 1055Sa 1055Falun1910Omlittererades 1916 från SJ S 1055. Sålt 1937 till MSJ 33. Retur 1943 från MSJ 33. Omlittererades 1943 till SJ S 1055.
SJ Sa 1056Sa 1056Falun1910Omlittererades 1916 från SJ S 1056. Omlittererades 1942 till SJ S 1056.
SJ Sa 1057Sa 1057Falun1910Omlittererades 1916 från SJ S 1057. Omlittererades 1942 till SJ S 1057.
SJ Sa 1058Sa 1058Falun1910Omlittererades 1916 från SJ S 1058. Omlittererades 1942 till SJ S 1058.
SJ Sa 1174Sa 1174Motala1914Omlittererades 1916 från SJ S 1174. Omlittererades 1942 retur till SJ S 1174.
SJ Sa 1175Sa 1175Motala1914Omlittererades 1916 från SJ S 1175. Omlittererades 1942 retur till SJ S 1175.
SJ Sa 1176Sa 1176Motala1914Omlittererades 1916 från SJ S 1176. Sålt 1937 till MSJ 34.
SJ Sa 1177Sa 1177Motala1914Omlittererades 1916 från SJ S 1177. Omlittererades 1942 retur till SJ S 1177.
SJ Sa 1178Sa 1178Motala1914Omlittererades 1916 från SJ S 1178. Omlittererades 1942 retur till SJ S 1178.
SJ Sa 1247Sa 1247Falun1915Omlittererades 1916 från SJ S 1247. Omlittererades 1942 till SJ S 1247.
SJ Sa 1248Sa 1248Falun1915Omlittererades 1916 från SJ S 1248. 1939-40: Statliga Järnvägsbolagen. Omlittererades 1942 till SJ S 1248.
SJ Sa 1249Sa 1249Falun1915Omlittererades 1916 från SJ S 1249. Omlittererades 1942 till SJ S 1249.
SJ Sa 1250Sa 1250Falun1915Omlittererades 1916 från SJ S 1250. Omlittererades 1942 till SJ S 1250.
SJ Sa 1251Sa 1251Motala1915Omlittererades 1916 från SJ S 1251. 1938-40: Statliga Järnvägsbolagen. Omlittererades 1942 till SJ S 1251.
SJ Sa 1252Sa 1252Motala1915Omlittererades 1916 från SJ S 1252. Sålt 1937 till L&HJ 24. Retur 1940 från L&HJ 24. Omlittererades 1942 till SJ S 1252.
SJ Sa 1253Sa 1253Motala1915Omlittererades 1916 från SJ S 1253. Omlittererades 1942 till SJ S 1253.
SJ Sa 1254Sa 1254Motala1915Omlittererades 1916 från SJ S 1254. Omlittererades 1942 till SJ S 1254.
SJ Sa 1255Sa 1255Motala1915Omlittererades 1916 från SJ S 1255. 1939-40: Statliga Järnvägsbolagen. Omlittererades 1942 till SJ S 1255.
SJ Sa 1256Sa 1256Motala1915Omlittererades 1916 från SJ S 1256. Sålt 1939 till CWJ 9. 1941 retur från CWJ 9. Omlittererades 1942 till SJ S 1256.
SJ Sa 1257Sa 1257Motala1915Omlittererades 1916 från SJ S 1257. Sålt 1937 till CWJ 5. 1941 retur från CWJ 5. Omlittererades 1942 till SJ S 1257.
SJ Sa 1258Sa 1258Falun1916Omlittererades 1942 till SJ S 1258.
SJ Sa 1259Sa 1259Falun19161939-40: Statliga Järnvägsbolagen. Omlittererades 1942 till SJ S 1259.
SJ Sa 1260Sa 1260Falun1916Sålt 1937 till L&HJ 26. Retur 1940 från L&HJ 26. Omlittererades 1942 till SJ S 1260.
SJ Sa 1274Sa 1274Falun1916Omlittererades 1942 till SJ S 1274.
SJ Sa 1275Sa 1275Falun19161938-40: Statliga Järnvägsbolagen. Omlittererades 1942 till SJ S 1275.
SJ Sa 1276Sa 1276Falun19161938-40: Statliga Järnvägsbolagen. Omlittererades 1942 till SJ S 1276.
SJ Sa 1277Sa 1277
Falun1916Omlittererades 1942 till SJ S 1277. 1980 till Föreningen Veteranjärnvägen, Klippan. Klippan 1985. Renoverat 2013 som SJ Sa 1277. Renoverad och i drift 2013. I drift 2013-15.
SJ Sa 1278Sa 1278Motala1916Omlittererades 1942 till SJ S 1278.
SJ Sa 1279Sa 1279Motala1916Sålt 1939 till CWJ 7. Omlittererades 1942 till SJ S 1279.
SJ Sa 1280Sa 1280Motala1916Omlittererades 1942 till SJ S 1280.
GC Td 397Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida: